Brede steun voor experimenteerruimte Vonck

Vonck staat voor: verzamel- en broedplaats voor ideeën en initiatieven in  ‘Ons Cranendonck’. Het voorstel van het Cranendonckse college om deze klankbordgroep experimenteerruimte te geven om een pilot…Brede steun voor experimenteerruimte Vonck

14-03-2019 14:28 – Ingezonden door Roy de Leijer – Foto www.goedbezigcranendonck.nu

Vonck staat voor: verzamel- en broedplaats voor ideeën en initiatieven in  ‘Ons Cranendonck’. Het voorstel van het Cranendonckse college om deze klankbordgroep experimenteerruimte te geven om een pilot te starten kon afgelopen dinsdag, tijdens de commissievergadering van de Cranendonckse gemeenteraad, rekenen op raadsbrede steun. Binnen de pilot wordt samen met de gemeente onderzocht hoe de klankbordgroep een rol kan spelen in het signaleren, stimuleren en beoordelen van burgerinitiatieven.

De klankbordgroep, die nog definitief moet worden gevormd, bestaat uit een groep inwoners van de gemeente Cranendonck. De groep is samengesteld uit mensen vanuit diverse geledingen en doelgroepen uit de Cranendonckse samenleving. Kuppens: “We streven ernaar om iedere kern goed vertegenwoordigd te hebben.” Hij geeft aan dat Vonck meerdere taakstellingen heeft. Het gaat daarbij niet alleen om het verdelen van het subsidiegelden, maar ook om het stimuleren en verder helpen van initiatieven. De klankbordgroep moet bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij hun dorpskern en gemeente.
Bij Vonck zitten inwoners van de gemeente zelf aan het stuur. Het initiatief voor het toekennen van subsidiegelden voor burgerinitiatieven ligt daardoor dicht bij de inwoners. Het is namelijk de bedoeling dat initiatiefnemers niet bij de gemeente aankloppen voor een ondersteuningsbijdrage, maar bij de klankbordgroep. Vervolgens ondersteunen en beoordelen de leden de ingebrachte ideeën.
De klankbordgroepleden mogen zelfstandig besluiten of burgerinitiatieven in aanmerking komen voor de subsidie burgerkracht. Voor de ondersteuning wordt een reeds bestaand budget van 30.000 euro ingezet. De zorgadviesraad blijft betrokken bij het beoordelingsproces. De wijze waarop wordt in overleg nader bepaald.
Kuppens noemt Vonck een volgende stap in het proces van burgerparticipatie. Het gaat daarbij onder meer om het durven loslaten van een gemeentelijke taak. Kuppens: “Met Vonck brengen we het bestuur meer naar de inwoners toe. Wij hebben op dit gebied al behoorlijk wat stappen gezet, maar het kan altijd beter. De nieuwe klankbordgroep kan daar een bijdrage aan leveren.”

De fracties van de Cranendonckse gemeenteraad waren unaniem in hun steun voor het raadsvoorstel. Het voorstel kan daardoor als een hamerstuk worden behandeld tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 maart. Onder meer raadslid Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief!) juichte het voorstel toe. Van Laarhoven: “Het is een goed plan waarbij niet de gemeente, maar de inwoners van Cranendonck bepalen hoe de subsidie wordt toegekend. Bovendien kost het de gemeente geen extra geld.” Net als Janneke van Happen (CDA) ziet hij uitbreidingsmogelijkheden. Commissielid Jolande Michiels (Elan) denkt dat Vonck burgerparticipatie naar een hoger plan kan tillen. Ook Jordy Drieman (VVD) was enthousiast over het voorstel. Hij vindt het echter wel raadzaam om voor de definitieve start van de klankbordgroep eerst inspiratie op te doen in de gemeenten Schinnen en Gouda. Daar hebben soortgelijke initiatieven al eerder het levenslicht gezien.

Foto van www.goedbezigcranendonck.nu

Powered by Blog Grabber