Breed raadsprogramma in Cranendonck

De afgelopen weken zijn er door verschillende Cranendonckse partijen ideeën aangeleverd voor het nieuwe raadsprogramma. Er was niet alleen inbreng van politieke partijen, maar ook van inwoners, verenigingen,…Breed raadsprogramma in Cranendonck

05-05-2018 06:17 – Ingezonden door Roy de Leijer

De afgelopen weken zijn er door verschillende Cranendonckse partijen ideeën aangeleverd voor het nieuwe raadsprogramma. Er was niet alleen inbreng van politieke partijen, maar ook van inwoners, verenigingen, het bedrijfsleven, instellingen en organisaties. Het concept werd op donderdag 26 april gepresenteerd in het gemeentehuis. Daarbij kregen inwoners en andere partijen nogmaals de gelegenheid om mee te praten.

Bij het opstellen van conceptprogramma werd er eerder al gekeken naar ruim veertig ingebrachte ideeën. Ook een van de opvallendste passages uit het document – het plan om een onderzoek te houden naar de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren – is door burgerparticipatie tot stand gekomen.
De focus ligt de komende vier jaar onder meer op duurzaamheid, burgerparticipatie en grote innovatie projecten als Metalot. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is dat inwoners, onder bepaalde voorwaarden, zaken zelf kunnen agenderen voor behandeling in de gemeenteraad.
“Het is een raadsprogramma op hoofdlijnen. Daarmee willen we voor het college de richting aangeven én ruimte voor het openbare debat creëren”, aldus Janneke van Happen (CDA), die een korte presentatie over de totstandkoming van het raadsprogramma verzorgde.
Van de laatste mogelijkheid om aanvullende ideeën voor het raadsprogramma kenbaar te maken werd op donderdag 26 april amper gebruikt gemaakt. Slechts een handjevol belangstellenden was naar de bijeenkomst in het gemeentehuis gekomen.
Door de dorpsraad van Soerendonk werd er meer aandacht gevraagd voor de verkeersproblematiek in het dorp. Jongerenwerkers Marloes Cremers en Nick Maas zouden het toejuichen als er meer werk wordt gemaakt van het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren.

Binnenkort wordt duidelijk of hun inbreng kan rekenen op een luisterend oor. De raadsleden buigen zich nog over de aangereikte suggesties en ideeën. Het raadsprogramma wordt op 22 mei besproken door de gemeenteraad. Nadat het programma is vastgesteld kan het nieuwe college met de plannen aan de slag. Het beoogde college, bestaande uit: Frans Kuppens (CDA Cranendonck), Frits van der Wiel (Pro6) en Marcel Lemmen (VVD), moet nog worden benoemd.

Powered by Blog Grabber