De Huiskamer in Budel-Schoot viert eerste lustrum

De voormalige bibliotheekruimte in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot werd vijf jaar geleden omgevormd tot een dorpshuiskamer. Aan de grote stamtafel kunnen mensen een krant of een boek lezen,…De Huiskamer in Budel-Schoot viert eerste lustrum

14-03-2019 14:17 – Ingezonden door Roy de Leijer

De voormalige bibliotheekruimte in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot werd vijf jaar geleden omgevormd tot een dorpshuiskamer. Aan de grote stamtafel kunnen mensen een krant of een boek lezen, rummikuppen of gewoon aanschuiven voor een praatje.

Ook worden er eetavonden en verschillende creatieve activiteiten gehouden, zoals schilderen en het maken van sieraden en verjaardagskaarten. Verder biedt de ruimte onder meer onderdak aan de Mannen van Metaal, een groep enthousiastelingen die oude apparaten demonteert.

De Huiskamer, destijds gestart als een pilot binnen de gemeente Cranendonck, is een initiatief van Stichting Dorpsplatform Budel-Schoot.  
Het begon allemaal met een enquête van de gemeente waarin de dorpsbewoners een laag cijfer gaven voor de leefbaarheid in hun kern. Dit heeft geleid tot keukentafelgesprekken. De aandachtspunten werden samengevat in een masterplan.

Een van de behoeften was een trefpunt om samen te komen om te buurten of een kop koffie te drinken. Ook was er behoefte aan een aanspreekpunt voor hulpvragen.

Het bestrijden van eenzaamheid is een van de voornaamste doelstellingen van De Huiskamer. “We willen zoveel mogelijk eenzame mensen achter hun voordeur weghalen. Dat doen we op een hele laagdrempelige manier. Bezoekers zijn bijvoorbeeld niet verplicht een consumptie te nuttigen”, zegt bestuurslid Sjef van Deurzen.
De uitvoering van het huiskamerproject is in handen van de werkgroep Leefbaarheid van het dorpsplatform. Behalve op zondag is de dorpshuiskamer dagelijks geopend. Een groep van dertig vrijwilligers, waaronder chauffeurs, gastheren en gastvrouwen, houdt het trefpunt draaiende. “Zij staan onder meer klaar om een luisterend oor te bieden”, vertelt werkgroeplid Adrie van Moorsel.
Mensen voelen zich thuis in De Huiskamer. Bezoekers komen uit hun isolement en bloeien zichtbaar op, merkt werkgroeplid Toos Looijmans: “Je ziet mensen weer mens worden.” “Ook vrijwilligers zie je groeien en veranderen”, zegt Van Moorsel.
De huiskamer is er voor iedereen. Looijmans: “Niet alleen ouderen zijn welkom, maar bijvoorbeeld ook alleenstaanden en mensen die werkloos thuiszitten.”
Van Moorsel: “Bij veel dorpsbewoners zit het huiskamerbezoek er echt ingebakken.” Looijmans: “Met carnaval zijn we een week dicht geweest, dan krijg je veel reacties van mensen die niet weten wat ze met hun vrije tijd moeten doen.”
Ze schatten het aantal bezoekers op 120 per week. Van Moorsel: “Er zijn mensen die een keer in de week komen, anderen zien we dagelijks terug. Het aantal bezoekers groeit nog steeds. Toch bereiken we niet iedereen die we willen bereiken. Bij een bepaalde groep dorpsbewoners bestaat er nog drempelvrees. Het zijn vooral de meest eenzame mensen die het moeilijkst de weg naar De Huiskamer weten te vinden.” Looijmans: “Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de sociaal makelaar en de huisartsen.” De dorpshuiskamer is tevens de uitvalsbasis voor de sociaal makelaar, die onder meer ondersteuning biedt bij hulpvragen. Van Deurzen: “De Huiskamer en de sociaal makelaar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Inmiddels is er in iedere Cranendonckse kern een huiskamer. Van Moorsel: “Iedere huiskamer doet het op zijn eigen manier.” Hij is trots op het huiskamergevoel in Budel-Schoot: “De ideeën komen van de mensen uit Schoot. Alles gebeurt van onderop.” De financiële ondersteuning vanuit de gemeente Cranendonck is echter onmisbaar, weet Van Moorsel: “Met de opbrengst van alleen de koffie kunnen we de huur niet betalen.” Die wordt nu opgehoest door de gemeente.”
Hij en Looijmans geven aan dat de huiskamer geen dagopvang is. Wel hebben vrijwilligers een belangrijke signaalfunctie, bijvoorbeeld als het gaat om beginnende dementie.

Inmiddels is er voor de ontmoetingsplek in Budel-Schoot aandacht uit binnen- en buitenland. Hoog bezoek was er onder meer van bisschop Antoon Hurkmans en Wim van de Donk, commissaris van de Koning.
Lies Looijmans (87) is een van de meest trouwe bezoekers. “Ik bezoek De Huiskamer een keer of acht per week. Vaak ga ik aan het einde van de ochtend naar huis om te eten en kom ik daarna weer terug. Er is altijd voldoende gespreksstof.”

Het vijfjarig jubileum wordt op zondag 17 maart gevierd. De Huiskamer opent dan van 13.30 tot 16.30 uur haar deuren voor de inwoners van Budel-Schoot.

Foto vooraan links: Adrie van Moorsel. Tegenover hem zitten Toos Looijmans en Sjef van Deurzen.

Powered by Blog Grabber