Directiewisseling Rabobank Weerterland en Cranendonck

“Een  keuze die ik met mijn hart heb gemaakt.” Zo noemt Rob Knoops zijn besluit om per  1 februari, ruim een jaar na zijn aantreden, afscheid te nemen als directievoorzitter van Rabobank Weerterland en…Directiewisseling Rabobank Weerterland en Cranendonck

16-11-2018 11:29 – Ingezonden door Redactie

“Een  keuze die ik met mijn hart heb gemaakt.” Zo noemt Rob Knoops zijn besluit om per  1 februari, ruim een jaar na zijn aantreden, afscheid te nemen als directievoorzitter van Rabobank Weerterland en Cranendonck. Directeur Bedrijven Hans de Kinderen volgt hem op. En vormt dan samen met de huidige directeur Particulieren & Private Banking, Marja Blankman, de directie.

Voorzitter Raad van Commissarissen Noud Bex: “We vinden het bijzonder jammer dat Rob onze bank gaat verlaten, maar we respecteren zijn keuze. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem alle goeds voor de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat we met de benoeming van Hans de Kinderen tot directievoorzitter van Rabobank Weerterland en Cranendonck, de juiste persoon op de juiste plek krijgen. Hans maakt al sinds 2010 deel uit van onze directie, eerst als directeur Particulieren & Private Banking en sinds 2014 als directeur Bedrijven. Hans heeft veel kennis en ervaring, een coöperatief Rabohart en verstaat de kunst van het verbinden van mensen en initiatieven.”
Noud Bex: “We gaan over van een driehoofdige naar een tweehoofdige directie. Dit voornemen past bij de nieuwe coöperatieve strategie van Rabobank. Die koerswijziging is nodig omdat de wereld om de bank heen in steeds rapper tempo verandert. Mensen regelen hun bankzaken tegenwoordig hoofdzakelijk via internet. Daarnaast zijn het wettelijke toezicht en de regelgeving dermate complex geworden dat de Rabobank enkele zaken meer centraal gaat regelen en bepaalde specialismen regionaal gaat bundelen. Tegelijkertijd blijven de lokale Rabobanken gewoon bestaan. Midden in de samenleving, waar de coöperatie ruim honderd jaar geleden ook ontstond, om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en verder te helpen met het realiseren van hun ambities. En dat geldt ook voor de 65.000 particuliere en zakelijke klanten van Rabobank Weerterland en Cranendonck.”

Foto van links naar rechts Rob Knoops, Marja Blankman en Hans de Kinderen.

Powered by Blog Grabber