Dorpsavond over toekomst gemeenschapshuis De Schakel

BUDEL-DORPLEIN – Na het opstappen van vier van de zes bestuursleden eind 2018 is begin dit jaar een nieuw stichtingsbestuur aangetreden.Dorpsavond over toekomst gemeenschapshuis De Schakel

23-03-2019 13:57 – Ingezonden door Redactie

BUDEL-DORPLEIN – Na het opstappen van vier van de zes bestuursleden eind 2018 is begin dit jaar een nieuw stichtingsbestuur aangetreden. Daarbij hebben de overgebleven bestuursleden, Henk Hoeben en Christ Dirks, versterking gekregen van Wimke Houthuijzen, Lise Cuppens en Rob Meurkens, die de voorzittershamer heeft opgepakt.
Omdat de commerciële exploitant van het gebouw aan de Sint Barbaraweg afzag van een contractverlenging, moest rond de jaarwisseling snel actie worden ondernomen om het gemeenschapscentrum open te houden. Daarbij is gekozen voor een nieuwe opzet. Voortaan dragen vrijwilligers zorg voor het beheer en de exploitatie van het gebouw. “Dit alvast een opstapje naar de manier van werken in het nieuwe gemeenschapshuis”, zegt Henk Hoeben.
Als het aan het stichtingsbestuur ligt moet het nieuwe dorpshuis binnen afzienbare tijd aan overzijde van de Hoofdstraat verrijzen.

De nieuwbouwplannen naast basisschool Sint Andreas zorgden vorig jaar voor flink wat reuring in het dorp. Verschillende partijen zaten niet op een lijn over de nieuwe Schakel. Onder meer de locatie bij de basisschool was een punt van discussie. Ook zou het gebouw de uitstraling van een gemeenschapshuis missen.
In afwachting van een breed gedragen nieuwbouwplan werd de nieuwbouw door de gemeente uitgesteld. Niet veel later stapte een meerderheid van het Schakel-bestuur op.
Een alternatief plan voor het nieuwe dorpshuis zorgde er eind vorig jaar voor dat de impasse werd doorbroken. “De storm is daarna flink afgezwakt. De rust is bijna weergekeerd”, zegt Wimke Houthuijzen. “Je ziet wel vaker dat er onder druk nieuwe dingen kunnen ontstaan”, zegt Hoeben, bedenker van het alternatieve plan. Met ondersteuning van een architect heeft zijn schets de afgelopen weken en maanden steeds meer vorm gekregen. Inwoners van Budel-Dorplein kunnen op donderdag 28 maart hun licht laten schijnen over het nieuwe ontwerp.
Houthuijzen: “Bezoekers krijgen volop de gelegenheid hun mening te geven. Het is nog geen definitief plan. Met deze avond willen wij draagvlak voor de nieuwbouw creëren. We willen mensen daadwerkelijk het gevoel geven dat ze invloed op de plannen hebben.”

Daarnaast worden bezoekers van de dorpsavond bijgepraat over de exploitatie van De Schakel. “We hebben de afgelopen maanden hard nodig gehad om de boel weer op poten te zetten”, zegt Lise Cuppens. Houthuijzen vult aan: “Onze eerste prioriteit was het openhouden van het gemeenschapshuis. Hiervoor hebben we onder meer een beroep gedaan op de vaste gebruikers.” Het gemeenschapscentrum draait nu grotendeels op de vrijwilligers die door de gebruikers zijn aangedragen. In totaal houden zo’n 25 vrijwilligers De Schakel in bedrijf. “Extra handen zijn echter altijd welkom”, zegt Houthuijzen. Cuppens vult aan: “Vooral oproepkrachten kunnen we goed gebruiken.”
Cuppens vervolgt: “We merken ook dat er nog best veel onwetendheid is over wat er in De Schakel kan en mag.” Omdat er in het dorp verder geen horeca te vinden is, heeft de gemeente Cranendonck de stichting een gedoogbeschikking verleend. Daardoor is het mogelijk om feesten en partijen in het gebouw te houden. Houthuijzen: “De gemeente heeft ons daar heel erg mee geholpen.”
Doordat er voortaan met vrijwilligers wordt gewerkt heeft de stichting de huur- en consumptieprijzen kunnen verlagen. “We hanteren geen commerciële prijzen meer”, zegt Hoeben.
Ook wil de stichting meer gaan samenwerken met Stichting De Parels, die in het gebouw De Cantine allerlei culturele activiteiten organiseert.

De dorpsavond op donderdag 28 maart vindt plaats in gemeenschapshuis De Schakel. De informatieavond begint om 20.00 uur. De Schakel ligt aan de Sint Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein.

FOTO Het bestuur van Stichting Gemeenschapscentrum Dorplein, met van links naar rechts: Wimke Houthuijzen, Henk Hoeben en Lise Cuppens. Op de foto ontbreken voorzitter Rob Meurkens en Christ Dirks.

Powered by Blog Grabber