Een mentalist op het podium in Pelt

Op 8 februari kon het publiek van cc Palethe kennismaken met een artiest die de illusie wekte dat hij over buitengewone mentale vaardigheden beschikt.Een mentalist op het podium in Pelt

16-02-2019 11:26 – Ingezonden door Redactie – Foto Sonja Sleurs

Op 8 februari kon het publiek van cc Palethe kennismaken met een artiest die de illusie wekte dat hij over buitengewone mentale vaardigheden beschikt. De voorstelling was echter behoorlijk interactief van opzet waardoor ook mensen uit het publiek de indruk kregen of gaven sommige krachten zoals gedachten lezen te bezitten. De voorstelling, gespeeld door Kurt Demey, wilde het publiek echter uiteindelijk duidelijk maken dat we als burger of consument beïnvloed of zelfs gemanipuleerd kunnen worden door deze techniek. Om te beginnen kreeg de acteur het voltallige publiek zover dat ze allemaal een vragenformulier invulden op een soort van persoonlijkheidstest met nogal persoonlijke vragen. Iedereen plaatste daar vol vertrouwen een handtekening en zijn/haar naam onder. Met die ingevulde lijsten werd overigens niets gedaan maar het gaf al aan hoe mensen gemakkelijk zijn in het geven van die informatie zonder te weten met welk doel. Een andere manier om iemand te manipuleren was bij een jongedame die door de acteur aangewezen werd om op het podium te komen en haar schoenen en kousen uit te doen. Vervolgens moest zij blootvoets over een baantje met glasscherven lopen hetgeen ze zonder tegenpruttelen deed. Mogelijk was het niet alleen manipulatie maar ook enige druk omdat ze op een podium stond. Maar toch… Zo wist de artiest via diverse demonstraties samen met mensen uit het publiek diverse vragen op te roepen. Na de feitelijke voorstelling kreeg men de kans die vragen te spuien. Wie uit de zaal weg wilde kon dat, wie bleef zitten kon vragen stellen. Toch werden door de acteur niet alle geheimen volledig prijsgegeven en bleef menigeen ook daarna in de bar nog flink napraten over de voorstelling en de (geheime)inhoud ervan.

Powered by Blog Grabber