Eenrichtingsverkeer op de Hees

De wegenwerken aan de Bosstraat leiden ertoe dat steeds meer sluipverkeer zijn weg vindt naar omliggende straten. Vooral op de Hees wordt een toenemende verkeersdrukte waargenomen.Eenrichtingsverkeer op de Hees

07-02-2019 15:42 – Ingezonden door Redactie

De wegenwerken aan de Bosstraat leiden ertoe dat steeds meer sluipverkeer zijn weg vindt naar omliggende straten. Vooral op de Hees wordt een toenemende verkeersdrukte waargenomen. Om de wegbermen te beschermen, zal op een deel van de Hees tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld. De straat is hier namelijk te smal voor dubbel verkeer. Wie van het industrieterrein komt kan alsnog naar de Hees rijden, maar zal hiervoor een ommetje van 100 meter moeten maken. Het eenrichtingsverkeer is vanaf vrijdag 1 februari in voege getreden en blijft van kracht tot de werken op de Bosstraat zijn afgerond. Dat zal – zonder weerverlet – medio maart zijn.

Powered by Blog Grabber