Eucharistieviering met aanstelling van Innocent Ouedraogo

Op zondag 6 januari in de federatiekerk Sint-Niklaas werd Innocent Ouedraogo aangesteld als pastoor-moderator van Neerpelt. Bij de intrede begeleidden hem Deken Mathieu Plessers, E.H. Rik Renckens, diaken…Eucharistieviering met aanstelling van Innocent Ouedraogo

13-01-2019 08:50 – Ingezonden door Redactie – Foto Bea van Winkel

Op zondag 6 januari in de federatiekerk Sint-Niklaas werd Innocent Ouedraogo aangesteld als pastoor-moderator van Neerpelt. Bij de intrede begeleidden hem Deken Mathieu Plessers, E.H. Rik Renckens, diaken Hendriks, E.H Romaric  Ouattara medebroeder van pastoor Innocent. Er klonk een vrolijk fanfarelied, gebracht door de Koninklijke Fanfare Dommelgalm.

De inleiding gebeurde door Deken Mathieu Plessers. Hij leidde het Kyrie in met de vraag om samen Hem in deemoed om vergeving te vragen. De benoemingsbrief van onze bisschop Patrick Hoogmartens werd voorgelezen door E.H. Rik Renckens.
De bisschop stelde hierin de vraag om samen, als één gemeenschap, verheugd samen te werken met Innocent, en dit in grote verbondenheid, en om samen op weg te gaan in de voetsporen van Jezus, die ons is voorgegaan.
Er werden vier taken van een pastoor voorgelezen:
Als een goede herder in de naam van Jezus de gelovigen voorgaan en bouwen aan een geloofsgemeenschap waar mensen begaan zijn met elkaar.
Het geloof verkondigen. Als teken van deze zending tot verkondiging werd het lezingenboek aangebracht.
Het leven van de geloofsgemeenschap heiligen: mensen bij God brengen én God aanwezig laten komen bij mensen. Het vervullen van deze taak komt tot een hoogtepunt in het toedienen van de sacramenten. Hier werden het heilig Chrisma en het doopwater, de paarse stola, een huwelijkskaars, de ziekenolie en brood en wijn aangebracht.
Het geloof beleven: samen met de plaatselijke geloofsgemeenschap op weg gaan om het geloof concreet te beleven in dienstbaarheid, met een voorkeurliefde voor de kleinsten en de zwaksten. Christenen zijn geroepen om voortrekkers te zijn in dienstbaarheid.
Telkens antwoordde pastoor Innocent bevestigend op deze vraag: of hij bereid is om deze taken als pastoor van een federatie te aanvaarden. “Ik beloof naar best vermogen mijn taak met toewijding en geloof ter harte te nemen, in de geest van de kerk, in eenheid met onze bisschop Patrick en in samenwerking met allen die in deze federatie verantwoordelijkheid dragen.”
De aanwezigen beloofden hierop dat ze in de federatie verantwoordelijke medewerkers willen zijn, en samen met onze nieuwe pastoor-moderator Innocent zich willen inzetten zodat Gods boodschap in onze gezinnen, buurten en verenigingen blijvend kan groeien.
Vervolgens werd de symbolische sleutel van de kerk overhandigd aan pastoor Innocent.
Het Evangelie werd genomen uit Mattheüs 2,1-12. Toen de wijzen uit het Oosten kwamen, vroegen ze naar de pasgeboren koning der Joden. “Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om Hem hulde te brengen.” De ster die zij in het Oosten hadden gezien, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Zij werden vervuld van overgrote vreugde. Ze hadden geschenken voor het Kind: goud, wierook en mirre.
Na de offerande werd de viering verder voorgegaan door pastoor Innocent.
“De drie koningen brachten goud, wierook en mirre als teken van hun vreugde. Goede Vader, ook wij willen U blij maken. Samen met brood en wijn geven wij U heel ons hart, met al onze goede wil, om samen mee te werken aan Uw Rijk van Vrede. Neem ons offer en laat ons delen in uw liefde.”
Het slotgebed herhaalt de intentie: “Laat Uw licht schijnen over Uw kinderen, kleinen en groten. Wij komen af op Uw ster, biddend om wijsheid, vragend om inzicht. Wij vragen U: zie naar ons om en wees in ons aanwezig.”
Een dankwoord van Deken Mathieu Plessers volgden. Er was een opgetogen dankwoord van de voorzitter van het centrale kerkbestuur, de heer Marc Celis.  
Na de informatie over de nieuwe indeling van onze parochies naar een pastorale eenheid, waarvan de aangestelden vooraan zaten, drukte onze pastoor Innocent glunderend zijn dank uit aan iedereen voor deze zeer mooie en blije Eucharistieviering. In zijn opgewekte dankwoord, gericht aan de Fanfare, het zangkoor, E.H. Staf Schreurs, aan zijn mede-voorgangers, en aan iedereen die meewerkte, stelde hij de vraag om verheugd samen te blijven werken in de gemeenschap, met handen en voeten, met ogen en oren geopend, in grote verbondenheid.
De feestelijkheid eindigde met een fijne receptie, verzorgd door federatie Pelt.
Dank aan allen die meewerkten aan deze mooie Eucharistieviering,
en van harte proficiat aan onze “nieuwe” pastoor Innocent.

Powered by Blog Grabber