Exploitatieovereenkomst Jumbo Dr. Anton Mathijsenstraat te Budel

In het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Jumbo Dr. Anton Mathijsenstraat’ maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op…Exploitatieovereenkomst Jumbo Dr. Anton Mathijsenstraat te Budel

13-02-2019 19:52 – Ingezonden door Redactie

In het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Jumbo Dr. Anton Mathijsenstraat’ maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het mogelijk maken van deze ontwikkeling. Met deze ontwikkeling wordt 1800 m2 supermarkt en 7 appartementen met bijbehorende parkeervoorzieningen en een park mogelijk gemaakt aan de Dr. Anton Mathijsenstraat 9 t/m 11 en Willem II Straat 1D t/m 1F. Tevens wordt met dit plan het wegbestemmen van de supermarkt op de huidige locatie aan het Capucijnerplein 17 geregeld. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) sinds 1 februari 2019 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. Bezwaar- en beroep is op een later moment wel mogelijk tegen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en/of bouwplan. Hiervan volgt te zijner tijd een kennisgeving.

Powered by Blog Grabber