Forensische Audit bij stad Hamont-Achel

Er loopt momenteel een onderzoek van Audit Vlaanderen bij stad Hamont-Achel. Het gaat om een forensische audit, waarbij men wil nagaan of er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan in de werking van de…Forensische Audit bij stad Hamont-Achel

23-11-2018 14:23 – Ingezonden door Redactie

Er loopt momenteel een onderzoek van Audit Vlaanderen bij stad Hamont-Achel. Het gaat om een forensische audit, waarbij men wil nagaan of er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan in de werking van de organisatie. Dergelijk onderzoek behoort tot de kerntaken van Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen.

Om de onderzoeksmogelijkheden niet te belemmeren, geeft Audit Vlaanderen bij de opstart weinig informatie vrij over de inhoud van de audit. Stad Hamont-Achel is in die zin zelf niet op de hoogte van het onderwerp van het onderzoek. Ook de aanleiding is niet duidelijk. Audit Vlaanderen kan zelf – op basis van informatie in de media – beslist hebben een onderzoek te doen, maar het zou ook kunnen dat iemand een vermoeden van onregelmatigheid binnen het lokaal bestuur heeft gemeld.

Het volledige onderzoek – inclusief de opmaak van een rapport met daarin de resultaten van de audit – kan enkele maanden in beslag nemen. Intussen loopt de werking gewoon door en blijft de organisatie een optimale dienstverlening aan haar inwoners garanderen.

De stad geeft verder aan alle vertrouwen te hebben in Audit Vlaanderen en constructief mee te zullen werken met het onderzoek. Gelet op de publieke dienstverlening die de organisatie biedt, kiest de stad er ook voor om open en transparant te communiceren naar de burger toe. Met het oog op volledigheid zal er zodra dat wenselijk is dan ook opnieuw gecommuniceerd worden.

Powered by Blog Grabber