Gebiedsaanpak Budel-Schoot

Ruim vijftig dorpsbewoners werden maandag in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot bijgepraat over de inhoud van het conceptdocument en de daarin voorgestelde maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren.Gebiedsaanpak Budel-Schoot

09-11-2018 11:58 – Ingezonden door Roy de Leijer

Ruim vijftig dorpsbewoners werden maandag in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot bijgepraat over de inhoud van het conceptdocument en de daarin voorgestelde maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren.

In de gebiedsaanpak is veel aandacht voor het woningaanbod in Budel-Schoot. Niet vreemd, want het initiatief is onder meer afkomstig van woningbouwcorporatie woCom, die bijna een derde van het totale woningbestand in Budel-Schoot bezit. De gebiedsaanpak is een uitvloeisel van de prestatieafspraken die woCom in 2017 met de gemeente Cranendonck heeft gemaakt. Budel-Schoot is het eerst dorp waarvoor door de woningcorporatie een dergelijk document is opgesteld. Binnenkort volgen Lierop en Beek en Donk.
“Niet alleen de woning, maar ook de woonomgeving is voor onze huurders belangrijk”, legt Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom, de nut en noodzaak van een gebiedsaanpak uit. In de gebiedsaanpak staan maatregelen die de komende jaren moeten worden genomen om tegemoet te komen aan de woonwensen van woCom-huurders én particuliere huiseigenaren. Deze bewonersgroepen namen samen met vertegenwoordigers van de gemeente Cranendonck, Bewonersraad de Pan, woningcorporatie woCom, dorpsplatform Sterk Schoot en de sociaal makelaar in Budel-Schoot zitting in de werkgroep.
Uitgangspunt van de gebiedsaanpak is dat inwoners zich samen gaan inzetten om de leefbaarheid te verbeteren. Daarbij krijgen ze hulp van de gemeente en woCom, die de handen ineen hebben geslagen met dorpsplatform Sterk Schoot.

De gebiedsaanpak borduurt gedeeltelijk voort op het uit 2010 daterende masterplan voor Budel-Schoot. Kräwinkel: “Onze gebiedsaanpak is echter minder ruimtelijk van opzet. Dit document staat dichter bij de mensen. Met veel zaken kan al op korte termijn aan de slag worden gegaan. Ook door inwoners zelf.” Zo zijn er onder meer plannen voor het starten van een welkomstgroep voor nieuwe bewoners, aldus Marion Vereijken, projectleider Wonen van woCom. Er is een hele waslijst van grote en kleine maatregelen opgesteld. Enkele voorbeelden zijn: het onderzoeken van de haalbaarheid van een jeugdhonk voor jongeren van 12 tot 18 jaar en de inzet van een dorpsauto, het nog verder verbeteren van het imago van de basisschool, een betere aanpak van illegale dumpingen en het onderzoeken van een blijverslening.

Kräwinkel geeft aan dat het nog geen dichtgetimmerd verhaal is. Wethouder Frits van der Wiel van de gemeente Cranendonck vult aan: “Dit is pas het begin. We kunnen niet zomaar een knop omzetten en alles regelen. Er zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld. Eerst moet er een concreet plan van aanpak komen.”

Afgelopen maandag konden dorpsbewoners hun licht laten schijnen over de gebiedsaanpak. Onder meer het ontbreken van glasvezel blijft een heikel punt. Ook leegstand staat hoog op de ergernissenlijst van de inwoners van Budel-Schoot, zo bleek maandag eens te meer. Vooral de hoek Grootschoterweg – Pater Ulingsstraat is veel dorpsbewoners een doorn in het oog. De mogelijkheden voor de gemeente om deze locatie aan te pakken zijn beperkt, aldus Van der Wiel: “We proberen eigenaren te enthousiasmeren. Daarbij zijn we echter afhankelijk van de voorstellen en plannen van projectontwikkelaars.”

Plannen voor de realisatie van een gevarieerder aanbod van huurwoningen, met meer gezinswoningen, huizen voor jongeren uit het dorp en geschikte nultredenwoningen voor ouderen worden toegejuicht. Een van de voorgestelde maatregelen is dat huishoudens met minimaal drie personen voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van grote eengezinswoningen. “Met dit laatste zijn we nu al bezig”, zegt Kräwinkel.
Verder worden door woCom de mogelijkheden onderzocht om het aantal spoedzoekers zonder binding met Budel-Schoot terug te brengen. Voor deze en andere voorgestelde maatregelen wil woCom eerst een woonbehoefteonderzoek houden.
Vanuit de zaal werd onder meer geopperd om ouderen korting te geven bij een verhuizing, zodat ze niet meer huur gaan betalen. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming. Volgens Vereijken kan er echter niet zomaar met bedragen worden geschoven: “Het moet ook betaalbaar blijven.”
De gebiedsaanpak wordt nog dit jaar afgerond en verspreid. Begin volgend jaar wordt er een actieplan opgesteld.

Powered by Blog Grabber