Gemeenteraad buigt zich over havenontwikkelingen

Het hallencomplex op het terrein van de containerhaven is inmiddels bijna gereed. Versteijnen Investments uit Tilburg weigert vooralsnog om een dwangsom van 50.000 euro te betalen voor de illegale bouw…Gemeenteraad buigt zich over havenontwikkelingen

14-12-2018 11:21 – Ingezonden door Redactie

Het hallencomplex op het terrein van de containerhaven is inmiddels bijna gereed. Versteijnen Investments uit Tilburg weigert vooralsnog om een dwangsom van 50.000 euro te betalen voor de illegale bouw van de opslaghallen. Dat gebeurde eerder ook al met een opgelegde dwangsom van 10.000 euro. Burgemeester Roland van Kessel maakte tijdens de vergadering van de raadscommissie kenbaar dat een verdere verhoging door de gemeente wordt overwogen.
De gemeente wil hiermee bewerkstelligen dat de bouwactiviteiten worden gestaakt totdat de juiste procedures zijn doorlopen. Hieronder valt ook het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door de Cranendonckse gemeenteraad.
Van Kessel gaf uitleg over de systematiek van handhaven: “In eerste instantie zijn we begonnen met 10.000 euro. Na nieuwe constateringen is dit bedrag verhoogd naar 50.000. Op dit moment beraden we ons om de financiële prikkel op een ander niveau te leggen.”

De handelswijze van zowel Versteijnen Investments als de gemeente werd kritisch benaderd door de commissieleden. Eerder dit jaar, in juni, stond de Cranendonckse gemeenteraad een stuk positiever ten opzichte van de ontwikkelingen op het haventerrein bij de Zuid-Willemsvaart. De gemeenteraad stemde toen unaniem in met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van vier opslaghallen.
Een aantal raads- en commissieleden had nu duidelijk moeite met de houding van de bij de commissievergadering aanwezige directeur-eigenaar van het Tilburgse familiebedrijf. Wil Versteijnen was op zijn beurt ‘not amused’ met de gang van zaken. Hij had er grote moeite mee dat hij als de ‘grote boef’ werd neergezet en liet dat duidelijk merken. “We investeren miljoenen en worden vervolgens weggezet als bandieten”, aldus Versteijnen. Ook vond hij dat de doorlopen procedures niet de schoonheidsprijs verdienen. Versteijnen: “De planning is al in het vooroverleg besproken, toen heeft niemand zijn vinger opgestoken.”
Hij was van mening dat vergunningverlening te lang op zich had laten wachten. De gestelde periode om binnen zes maanden een definitief besluit te nemen over de verklaring van geen bedenkingen werd niet gehaald. Het Tilburgse bedrijf is daarom, mede onder de druk van een contract met zinkfabriek Nyrstar, alvast begonnen met het realiseren van de opslaghallen.
Onder meer Karel Boonen (Cranendonck Actief) had moeite met de gang van zaken. Hij merkte op dat de werkwijze van Versteijnen allerlei gevoelens in de gemeenschap had opgeroepen. Boonen: “Dat willen we laten meenemen in onze overweging. Iemand die rommelt met zijn uitkering wordt namelijk direct aangepakt.”
Jordy Drieman (VVD) wilde de handelswijze van Versteijnen niet goed praten, maar toonde er ook begrip voor. Drieman: “Laten we de zaak niet omdraaien. Het is ons niet gelukt om binnen zes maanden een besluiten te nemen.”
Patrick Beerten (Elan) vond, net als het college, dat er gehandhaafd moet worden: “Bij de bevolking is hierover onrust ontstaan. Mensen hebben het beeld dat ze om een muurtje al worden aangepakt, terwijl deze ondernemer doet wat hij wil.”

Powered by Blog Grabber