Gemeenteraad keurt plannen ‘Wonen in het Park’ goed

“Dit is een belangrijk project dat nieuwe kansen biedt voor Hamont-Achel,” aldus uittredend burgemeester Theo Schuurmans. Op dinsdag 18 december werden de plannen voor het project ‘Wonen in het Park’ gepresenteerd…Gemeenteraad keurt plannen ‘Wonen in het Park’ goed

21-12-2018 11:17 – Ingezonden door Redactie

“Dit is een belangrijk project dat nieuwe kansen biedt voor Hamont-Achel,” aldus uittredend burgemeester Theo Schuurmans. Op dinsdag 18 december werden de plannen voor het project ‘Wonen in het Park’ gepresenteerd op het stadhuis van Hamont-Achel. Dit multifunctionele project kadert in de visie van de kernversterking van de stad en betreft onder andere de bouw van 66 appartementen en 2 commerciële ruimtes en dit allemaal in een groene omgeving.

Dit project maakt deel uit van het Masterplan van Hamont-centrum. “Het gebied – dat ligt tussen het klooster en De Posthoorn – is ruim 86 are groot,” vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Ria Nijs. “Van die oppervlakte wordt 1/3debebouwd en de overige ruimte zal ingericht worden als een groengebied dat vrij toegankelijk is voor iedereen met wandelpaden, waterpartijen, een speelzone en zitbanken.” De focus ligt op het kwalitatief wonen in een groene omgeving, maar meteen wordt er zo ook een veilige schoolomgeving gecreëerd en ontstaan er trage wegen om zo de verschillende stadsdelen met elkaar te verbinden. Ook worden er fietsenstallingen voorzien waar 221 fietsen geparkeerd kunnen worden. Ondergronds komt er een parking voor 105 wagens. “Dit woonproject is geschikt voor alle doelgroepen, gaande van onder andere jonge gezinnen tot senioren. De bedoeling is dat er een echte gemeenschap gevormd wordt,” aldus architect Luc Vanhout van Architects in Motion, die instaan voor de vormgeving van het project. “Daarom werd er ook een gemeenschappelijke ruimte voorzien waar de bewoners van de appartementen gebruik van mogen maken. Deze ruimte wordt ingericht als een woonunit, waar de bewoners elkaar kunnen treffen, een babbeltje kunnen slaan, vergaderingen organiseren of gewoon gezellig samen kunnen zijn.”

“Een ander voordeel van de herinrichting van dit gebied is dat de ingangen van Kleuterschool De Robbert ruimer en veiliger zullen worden. Daarnaast worden de Wal en de Kloosterstraat ingericht als fietsstraten. Zo creëren we een verkeersveilige en kindvriendelijke schoolomgeving,” aldus burgemeester Schuurmans. Tijdens twee infomarkten die de stad organiseerde in het kader van het Masterplan, werd het project ‘Wonen in het Park’ ook al meegenomen. Inwoners konden hun meningen, suggesties of ideeën communiceren, waar rekening mee werd gehouden in de definitieve plannen. “En ook GECORO, het stedelijk adviesorgaan inzake Ruimtelijke Ordening, gaf een positief advies omtrent dit project. Deze commissie geeft het stadsbestuur op een onafhankelijke manier advies over de ruimtelijke invulling van een bepaald gebied.”

Projectontwikkelaar Lamoo NV zal instaan voor de bouw van dit project. Wanneer de werken van start gaan is nog niet bekend. Eric Leijssen van Lamoo NV: “We zullen de goedkeuring van de bouwvergunningen nog moeten afwachten. Die beslissing hangt af van het nieuwe gemeentebestuur dat vanaf 1 januari 2019 in dienst treedt.”

Powered by Blog Grabber