Gemeenteraad stelt begroting vast

De gemeente Cranendonck moet drie miljoen euro bezuinigen om het miljoenentekort binnen het sociaal domein op te vangen. De pijn van deze maatregelen laat zich ook voelen buiten dit onderdeel van de begroting….Gemeenteraad stelt begroting vast

15-11-2018 15:54 – Ingezonden door Roy de Leijer

De gemeente Cranendonck moet drie miljoen euro bezuinigen om het miljoenentekort binnen het sociaal domein op te vangen. De pijn van deze maatregelen laat zich ook voelen buiten dit onderdeel van de begroting. De collegevoorstellen om de bibliotheek in Maarheeze te sluiten en af te zien van nieuwe gemeenschapshuizen in Gastel en Budel-Dorplein hebben de eindstreep echter niet gehaald.

Er moest in de ogen van de meeste raadsleden heel wat aan de begroting worden gesleuteld. De fracties kregen tijdens de urenlange begrotingsbehandeling een flinke stapel van in totaal meer dan dertig moties en amendementen voor hun kiezen. “Dit geeft aan de er een groot gat zit tussen het college en de raad”, aldus Karel Boonen (Cranendonck Actief).

De aangenomen amendementen sloegen echter geen financiële gaten in de begroting. Een meerderheid van de raad ging akkoord met een amendement om af te zien van een extra structureel bedrag van 16.000 euro voor Cultuurcraan Cranendonck.
Daarnaast gaan de legeskosten omhoog. Dit zijn de kosten die de gemeente bijvoorbeeld maakt voor het aanvragen van vergunningen voor evenementen of een nieuw paspoort.
Ook wordt de inzet van jonge talentvolle ambtenaren in de meerjarenbegroting geschrapt. Hierdoor wordt een bedrag van 60.000 euro bespaard.

Verschillende partijen, waaronder Pro6 en Elan, riepen het college op vaart te zetten achter de nieuwbouw van gemeenschapshuis De Schaapskooi in Gastel. Patrick Beerten (Elan) noemde De Schaapskooi een voorbeeld van burgerparticipatie en was daarom verheugd over de nota van wijzigingen, waardoor er is afgezien van een renovatie in de plaats van nieuwbouw. Beerten: “Wat we echter nog missen is de snelheid waarmee de nieuwbouw wordt opgepakt.”
Alle partijen waren blij met het terugdraaien van de plannen voor De Schakel en Schaapskooi. “Het is echter niet goed dat hier een extra ozb-verhoging tegenover staat. Voor ons is dit de laatste knop waaraan gedraaid mag worden”, aldus Karel Boonen (Cranendonck Actief). Ook Elan en de VVD-fractie hadden moeite met de aangekondigde extra verhoging van de onroerende zaak belasting (2 procent extra in 2019 en 2020 en 3 procent in 2021 en 2022). Jordy Drieman: “Eerder is afgesproken om de ozb alleen met de inflatiecorrectie te verhogen. Wat ons betreft geldt: afspraak is afspraak.”
Dat laatste is wat betreft Janneke van Happen (CDA) ook van toepassing op de nieuwbouw van De Schaapskooi. “Als je een betrouwbare gemeente wil zijn, dan moet je doen wat je zegt”, aldus Van Happen.

Ook de voorgenomen sluiting van de bibliotheek in Maarheeze was een heikel punt tijdens de begrotingsbehandeling. Cranendonck Actief stemde in met een amendement van Pro6 om een taakstellende structurele bezuiniging van 100.000 euro op het bibliotheekwerk te schrappen uit de begroting. Boonen: “We willen in Budel en Maarheeze een zo volwaardig mogelijke bibliotheek behouden.” Hij kreeg bijval van Marie Beenackers (Pro6): “Met duizend leden is er sprake van een duidelijke behoefte. Dan mag het ook wat kosten.”
Het amendement kreeg echter niet de benodigde meerderheid. Elan wil ondanks de bezuiniging op het bibliotheekwerk de bibliotheekpost in Maarheeze openhouden. Volgens Jordy Drieman is de huidige opzet met twee volwaardige bibliotheken achterhaald. Dit omdat veel leden hun boeken online reserveren. Drieman: “Ik heb liever één volwaardige bibliotheek, dan twee halve. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van Bibliotheek op school.”

Elan stemde tegen de begroting. De partij had grote moeite met de verhoging van de ozb en de legeskosten. De begroting kon evenmin de goedkeuring wegdragen van Cranendonck Actief. Boonen: “Dit is een zeer harde begroting, vooral vanwege de onnodige ozb-stijging en de forse bezuiniging op de zorg.”

Powered by Blog Grabber