Hernieuwde Levenskracht huldigde jubilarissen tijdens Gastel kermis

Hernieuwde Levenskracht heeft veel vrijwilligers. Sommigen doen dit al jaren. Normaal worden de jubilarissen gehuldigd tijdens de jaarvergadering, maar door omstandigheden was dat dit jaar niet mogelijk,…Hernieuwde Levenskracht huldigde jubilarissen tijdens Gastel kermis

23-09-2018 14:15 – Ingezonden door Redactie

Hernieuwde Levenskracht heeft veel vrijwilligers. Sommigen doen dit al jaren. Normaal worden de jubilarissen gehuldigd tijdens de jaarvergadering, maar door omstandigheden was dat dit jaar niet mogelijk, daarom is ervoor gekozen om het dit jaar anders te doen. Samen zijn ze ruim 75 jaar vrijwilliger, Frans Cardinaal, Ad Knippenberg en René Vossen. Allen zijn ze 25 jaar vrijwilliger en zijn dan ook al veel jaren te zien op de kermissen als envelop verkoper. Vandaar dat ze ervoor gekozen hebben om ze te huldigen tijdens de opening van Gastel kermis. Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en hopen dat zij zich nog lang willen blijven inzetten voor onze stichting.

Powered by Blog Grabber