Jaarlijkse patroonsdag Sint Jorisgilde Budel

Maandag was het 23 april, en dus is het de eerstvolgende zondag erna de viering van deze patroonsdag van Sint Joris voor het Budelse Sint Jorisgilde. Rond 9.30 uur trekt men vanuit het gildehuis De Vaandrig…Jaarlijkse patroonsdag Sint Jorisgilde Budel

02-05-2018 10:45 – Ingezonden door Redactie

Maandag was het 23 april, en dus is het de eerstvolgende zondag erna de viering van deze patroonsdag van Sint Joris voor het Budelse Sint Jorisgilde. Rond 9.30 uur trekt men vanuit het gildehuis De Vaandrig aan de Poelderstraat naar de parochiekerk in Budel voor het bijwonen van de H. Mis om 10.30 uur. Bij deze plechtige viering met gilde-eer is iedereen van harte welkom om deze Heilige Mis bij te komen wonen. Na de misviering zal de eed van trouw aan het Geestelijk gezag worden vernieuwd en een vendelgroet worden gebracht aan de voorganger. Het middagprogramma zal zich voort zetten bij het thuis van het gilde: De Vaandrig aan de Poelderstraat. Men begint met een bijeenkomst voor leden en gasten waarbij men de maaltijd gezamenlijk zal gebruiken. Vanaf 14.30 uur zijn alle belangstellenden van buiten het gilde van harte welkom op het gildeterrein waar deze middag geschoten zal worden met de kruisboog op de gipsen vogel. Dit jaar om de titel Dagkoning, want het driejaarlijkse koningschieten was pas een jaar geleden. Belangstellende aanwezigen zullen ook in de gelegenheid zijn om deze middag mee te schieten en op deze manier kennis te maken met de tradities van het gilde. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.30 uur. De jeugdige leden die wat leeftijd betreft nog niet gerechtigd zijn om deel te nemen aan het koningschieten hebben hun eigen strijd om het Pastor Roes Wisselschild, oftewel de titel Jeugdkoning. En bij deze strijd zal het Annelie Horst zijn die een titel te verdedigen heeft. Voor meer informatie over het Sint Jorisgilde verwijzen we naar onze website www.sintjorisgildebudel.nl.

Powered by Blog Grabber