Kerstfeest Okra Hamont

Op 20 december werd het kerstfeest van Okra Hamont gehouden in De Posthoorn. Maar liefst 117 leden hadden zich ingeschreven. De bezinning werd vertolkt door Proost Deken Thieu samen met enkele leden en…Kerstfeest Okra Hamont

29-12-2018 23:32 – Ingezonden door J.J.S.

Op 20 december werd het kerstfeest van Okra Hamont gehouden in De Posthoorn. Maar liefst 117 leden hadden zich ingeschreven. De bezinning werd vertolkt door Proost Deken Thieu samen met enkele leden en waarin vrede, vriendschap en verbondenheid de hoofdmoot was. Consulente Linsey Tiri van Okra regio Limburg had het genoegen het gouden ereteken toe te kennen aan  Giesbers Jan die na vele jaren als bestuurslid en clubverantwoordelijke verdienstelijk is geweest. Zij had eveneens een uitzonderlijke mededeling te doen aan de aanwezige leden dat teamleider Mon Bex zijn mandaat als voorzitter wenst te beëindigen per 1 januari 2019. Voor zijn 9 jarig voorzitterschap ontving hij een dankbaar en waarderend applaus uit de zaal en een gezond presentje van het bestuur. Bestuurslid Jos Quanten aanvaardt het voorzitterschap vanaf voormelde datum en mocht reeds de voorzittershamer uit de handen van Mon in ontvangst nemen om te oefenen. Na een lekker warme maaltijd gaf lid Thieu Hulsbosch een minutenlange monoloog over  de boerenstiel uit het boek” Boerenpsalm” van Felix Timmermans. Het publiek waardeerde zijn voordrachtkunst met een langdurig applaus. Ook applaus was de waardering voor het optreden van de eigen toneelgroep “De Senioorkes” die met verschillende toneelstukjes telkens de lachspieren van de toehoorders wist te bespelen. Webmaster Jean Weltens gaf met projectie toelichting over het gebruik van de OKRA website om activiteiten en foto’s te kunnen raadplegen.(www.okra.be/trefpunt/hamont). De kerstsfeer werd opgedreven met kerstliederen gebracht door het koor “De zingende senioren” uit Hamont en met als sluitstuk “Stille Nacht” iedereen beroerde. Koffie/thee en gebak was het ultieme sluitstuk van deze zeer geslaagde kerstviering en waarop Mon – als zijn “sluitstuk” – iedereen met een Zalig kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar een goede thuiskomst toewenste.

Powered by Blog Grabber