Kiwanisclub Cranendonck schenkt 15.000 euro aan Cranendonckse kinderen

Kiwanis Cranendonck ondersteunt al jaren goede doelen voor kinderen in Cranendonck. Vooral die kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het 13-jarige bestaan van de club zijn er al…Kiwanisclub Cranendonck schenkt 15.000 euro aan Cranendonckse kinderen

29-12-2018 23:33 – Ingezonden door Redactie

Kiwanis Cranendonck ondersteunt al jaren goede doelen voor kinderen in Cranendonck. Vooral die kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het 13-jarige bestaan van de club zijn er al vele mooie goede projecten ondersteund. Deze projecten richten zich vooral op de kinderen in Cranendonck, maar soms ook daarbuiten.

Ook in 2018 mochten een aantal initiatieven op een (financiële) ondersteuning rekenen.
Zo werd met Pasen aan een aantal gezinnen een “Paaspakket” verstrekt. Hiermee konden die bij de lokale supermarkten een bedrag besteden voor gezellige Paasdagen. Ook kwam er een “Weer naar School Pakket” voor die kinderen, waarvan de ouders nieuwe schoolspullen even niet konden betalen. Nu loopt de actie “Kerstpakket”. Gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen hiermee hun kerstdagen feestelijk invullen. Maar ook de Koningsspelen, Sint-Maarten, de Elfjesoptocht in Budel en de Gloaze Kooi konden rekenen op een bijdrage.
Daarnaast werd aan Warchild een cheque overhandigd. Warchild helpt oorlogskinderen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen. Dit doen ze met een effectieve mix van psychosociale hulp, scholing en bescherming. In totaal ondersteunde Kiwanis Cranendonck het afgelopen jaar initiatieven en projecten voor een bedrag van € 15.000,-  in Cranendonck, waar kinderen van profiteerden.

Door fundraising kan de club dit soort projecten steunen. Hiervoor worden allerlei activiteiten ondernomen. Zo wordt ieder jaar een golftoernooi georganiseerd. Ook de jaarlijkse wijnactie van Kiwanisclub Cranendonck scoort altijd weer goed. Daarnaast wordt om de twee jaar de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar Cranendonck georganiseerd. Ook in 2019 zal dit weer gebeuren. De editie 2017 bracht een bedrag op van € 15.000,- wat werd uitgekeerd aan  Peuterspeelzaalorganisaties in Cranendonck. Ondanks een jaarlijkse subsidie van de gemeente bestaat er een grote behoefte aan aanvullende middelen om de ontwikkeling van peuters nog beter te stimuleren.

Kiwanis Club Cranendonck is een serviceclub, die deel uitmaakt van een wereldwijde organisatie van vrijwilligers. Wat betekent dat we ons inzetten voor de samenleving. Bij Kiwanis staat het kind centraal. We zetten ons vrijwillig in voor het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Bijna alle projecten zijn dan ook gericht op kinderen, veelal in Cranendonck maar ook daarbuiten.
Fondsenwerving om de projecten te kunnen uitvoeren is een belangrijke activiteit binnen onze club. Daarnaast is het leren van elkaar en van anderen een essentieel onderdeel van onze club. Tijdens de bijeenkomsten worden o.a. interne en externe sprekers uitgenodigd om iets over henzelf of over hun activiteiten of passie te vertellen. Ook zijn er veel sociale activiteiten met of zonder partner. De leden van Kiwanisclub Cranendonck ontmoeten elkaar tweemaal per maand. Enerzijds worden deze momenten ingevuld met vergaderen. Anderzijds vinden regelmatig activiteiten plaats waarbij partners van onze leden ook van harte welkom zijn. Ben je nader geïnteresseerd in de activiteiten van Kiwanisclub Cranendonck of lijkt het lidmaatschap je interessant. Bezoek onze website voor meer informatie: www.kiwaniscranendonck.nl/cranendonck

Powered by Blog Grabber