Lezing Cultuurkring Hamont-Ache

In het kader van nieuwe namiddag activiteiten van de Cultuurkring Hamont-Achel wordt op donderdag 22 november in het dienstencentrum De Kring, Bosstraat 7 te Hamont een lezing gegeven. De inkom bedraagt…Lezing Cultuurkring Hamont-Ache

21-11-2018 09:05 – Ingezonden door Redactie

In het kader van nieuwe namiddag activiteiten van de Cultuurkring Hamont-Achel wordt op donderdag 22 november in het dienstencentrum De Kring, Bosstraat 7 te Hamont een lezing gegeven. De inkom bedraagt 9 euro, inclusief koffie.
‘We zijn allemaal doodgewone stervelingen’.

Vanaf 2002 is in Nederland de wet tot levensbeëindiging van kracht en is euthanasie, “dood op afspraak”, mits er aan alle criteria wordt voldaan niet langer strafbaar. Waar het aanvankelijk ging over kankerpatiënten die ondraaglijk leden, gaat het nu steeds vaker ook over dementerenden, psychiatrische patiënten en mensen die hun leven voltooid achten. Dit onderwerp geeft aanleiding tot veel discussie en roept veel vragen op. Mede door de niet altijd even genuanceerde verslaglegging in de media ontstaat er ook veel verwarring. Wat wordt er bedoeld met voltooid leven? Wat met de term ‘stapeling van ouderdomsklachten? Wat is de rol van de levenseindekliniek? En hoe verhouden de palliatieve zorg en euthanasie zich tot elkaar? De KNMG (Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) roept op om met de arts tijdig over het levenseinde te spreken. Wat moet in dit gesprek ter sprake komen? Wat kan er vastgelegd worden?  In hoeverre kunt u er zeker van zijn dat er aan uw wensen tegemoet gekomen wordt? Wat zijn uw rechten? Wat is de plicht van de arts? De behandelingsmogelijkheden zijn de laatste decennia enorm toegenomen. Maar moet alles wat kan? De roep om grenzen te stellen om zo meer waardige, passende zorg te kunnen leveren in de terminale fase van een ziekte neemt toe. Is het eigenlijk wel mogelijk om ruim van tevoren te kunnen inschatten wat onze wensen zullen zijn in de laatste fase van ons leven? De lezing wordt gegeven door Mirjam Broes, Huisarts, Palliatief arts, Consulent palliatieve zorg, Scen Arts. Mogelijk zullen anderen de Vlaamse kanten en voorwaarden toelichten.

Powered by Blog Grabber