Longpunt Weert

Het Longfonds heeft onlangs het zangevenement ‘Ademnoot’ georganiseerd waarbij meer dan €150.000,- is opgehaald voor méér longonderzoek. Op 20 februari zetten wij het zingen voort bij het Longpunt Weert. Deze keer niet om geld op te halen voor onderzoek maar omdat zingen in positieve zin bijdraagt bij…Longpunt Weert

16-02-2019 11:14 – Ingezonden door Redactie

Het Longfonds heeft onlangs het zangevenement ‘Ademnoot’ georganiseerd waarbij meer dan €150.000,- is opgehaald voor méér longonderzoek. Op 20 februari zetten wij het zingen voort bij het Longpunt Weert. Deze keer niet om geld op te halen voor onderzoek maar omdat zingen in positieve zin bijdraagt bij mensen met een longziekte. Het Longfonds organiseert al sinds 2010 Longpunten. Hiermee zorgt zij voor lotgenoten-contact en overdracht van (ervaring)kennis door zorgprofessionals. Het doel is mensen met een longziekte en hun partner handvatten te bieden om weer de regie te kunnen/willen nemen over hun ziekte of hen hierin te stimuleren. Inmiddels bezoeken ruim 2000 patiënten met een longziekte verspreid door het hele land deze Longpunten.
Ook Weert heeft een Longpunt. Vrijwilligers maken deze maandelijkse bijeenkomsten al enkele jaren mogelijk.

Verschillende thema’s die alle longpatiënten aangaan komen bij het Longpunt Weert aan bod. Willemien Backus is vrijwilligster van het Longfonds en is een van de initiatiefneemsters van het Longpunt in Weert: “Bezoekers hebben ook een stem in de onderwerpen die wij kiezen. Wij vinden het belangrijk te luisteren naar de wens van de bezoekers. Tegelijkertijd zorgen wij er als werkgroep voor dat de meeste recente ontwikkelingen op het gebied van longziekten ter sprake worden gebracht door professionals in de zorg”.

Wat het effect van een Longpunt is op de bezoekers is recentelijk onderzocht (bron: https://www.longfonds.nl/impactonderzoek#)
De combinatie van het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en het krijgen van betrouwbare informatie van een zorgprofessional zorgt voor een toegenomen motivatie, kennis en bewustwording. Bezoekers ontwikkelen nieuwe vaardigheden en voelen zich meer medeverantwoordelijk voor hun (psychosociale) herstel. Naarmate men een Longpunt langer bezoekt, nemen de effecten toe.
Dit is belangrijk want mensen met een longziekte beoordelen hun kwaliteit van leven op alle aspecten als minder goed dan mensen uit de algemene bevolking. Door benauwdheid en/of andere klachten als gevolg van de longziekte zijn longpatiënten sneller vermoeid en kunnen zij verminderd participeren in verschillende domeinen van het dagelijks leven.
Renée Kool is werkzaam bij het Longfonds: ‘Door het bezoeken van longpunten blijkt dat mensen meer weten over hun ziekte en er beter over kunnen praten. Daardoor kunnen ze beter met hun ziekte omgaan (meer regie) en voelen ze zich beter. Mensen leven gezonder, ondernemen meer, kunnen weer wat betekenen voor anderen en voelen zich positiever. We zijn er heel trots op dat we dit effect kunnen bereiken voor mensen met een longziekte. Daarom willen we dat nog meer mensen met een longziekte en hun zorgverleners een bezoek brengen aan een Longpunt bij hen in de buurt.’

Ontmoet elkaar bij Longpunt Weert
Longpunt is dé ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners
Woensdag 14.00 – 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. In samenwerking met het SJG Weert
20 februari Kunt u zingen? Zing dan mee!
20 maart Inhalatietechniek
17 april De rol van eHealth voor patiënten met longaandoeningen
15 mei Gezellige afsluiting van het seizoen
Locatie Bijeenkomsten zijn in Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH, Weert
Gratis deelname!
Meer informatie via weert@longpunt.longfonds.nl
Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken

Powered by Blog Grabber