Loodsen aan de Havenweg mogen (af)gebouwd worden

De raadsvergadering van 18 december was de eerste, die geleid werd door burgemeester Roland van Kessel. Het was ook de laatste voor Jan van Tulden, die onlangs aangegeven had tussentijds op te zullen stappen….Loodsen aan de Havenweg mogen (af)gebouwd worden

21-12-2018 11:25 – Ingezonden door Redactie

De raadsvergadering van 18 december was de eerste, die geleid werd door burgemeester Roland van Kessel. Het was ook de laatste voor Jan van Tulden, die onlangs aangegeven had tussentijds op te zullen stappen. Hij is sinds 1990 afwisselend als raadslid en wethouder en namens diverse partijen betrokken geweest bij het bestuur van de gemeente.
De burgemeester en fractiegenoot Karel Boonen prezen zijn tomeloze inzet en zijn soms vurige juridische pleidooien. In zijn dankwoordje memoreerde Jan zijn beginperiode, waarin hij er als raadslid van Budel aan bijgedragen had dat raadsvergaderingen soms tot diep in de nacht uitliepen. Van de gemeenteraad kreeg Jan een kunstwerk aangeboden, gemaakt door één van de mensen van Lunetzorg. De vrijgekomen raadszetel werd daarop ingenomen door Koen van Laarhoven, die de vorige periode ook al raadslid was voor Cranendonck Actief.
Vervolgens boog de raad zich over de vergunning voor de bouw van vier opslaghallen bij de haven in Dorplein. Daarover was eerder de nodige ophef ontstaan, omdat de ondernemer alvast met de bouw was begonnen voordat de vergunning daarvoor verleend was. Hij had het vuurtje verder opgerakeld door zich in de commissievergadering van twee weken geleden weinig berouwvol te tonen over zijn handelwijze. Ook bij een aantal inwoners van Dorplein was dat verkeerd gevallen: zij zagen liever dat de vergunning helemaal niet meer verleend werd.  Maar daar ging de raad niet in mee: voor de voortijdige start van de bouw heeft de ondernemer al een dwangsom van €50.000 opgelegd gekregen. Bovendien had de raad in juni dit jaar al voorlopig ingestemd met het bouwplan. Alleen Carry van Rooij (Elan) vond nu dat de hallen voor een flinke toename van het vrachtverkeer door Dorplein zouden zorgen. Wethouder Frits van der Wiel (Pro6) wees hem er op dat Nyrstar méér gebruik wil maken van transport per schip, waardoor er juist minder vrachtwagens door Dorplein zullen rijden. Uit een verkeersstudie blijkt dat een groot deel van het vrachtverkeer van en naar de hallen over de Kempenweg gaat rijden. Carry van Rooij had weinig vertrouwen in die studie, omdat daarin de toekomstige vrachtbewegingen berekend worden op basis van aannames. Karel Boonen (Cranendonck Actief) vond dat de wethouder eerst nog maar eens moest praten met de bezwaarmakers uit Dorplein. Zij hadden recent per brief nog aangegeven waaraan het bouwplan zou moeten voldoen om het voor hen aanvaardbaar te maken. Wethouder Frits van der Wiel legde hem uit dat in de vergunningenprocedure nu eenmaal vastligt binnen welke termijn er zienswijzen of bezwaren ingediend kunnen worden: een bemiddelingspoging op het laatste moment past daar niet in. Hoewel Karel Boonen het jammer vond dat er niet alsnog geprobeerd was om met de bezwaarmakers om de tafel te gaan zitten, vond hij dat de vergunning toch verleend moest worden omdat het bouwplan goed is voor de economie. Daarmee sloot Cranendonck Actief zich aan bij CDA, Pro6 en VVD: alleen Elan bleef tegen vanwege de veronderstelde verkeersoverlast.
Was over dit punt in de commissievergadering nog lang en soms opgewonden beraadslaagd, nu kon de burgemeester dit voorstel al binnen een half uurtje afhameren. Omdat hij de hamer ook bij de andere agendapunten soepel hanteerde, was de vergadering al vóór tien uur afgelopen. De tijden, die Jan van Tulden met enige weemoed in herinnering riep, behoren echt tot het verleden.

Powered by Blog Grabber