Methodeonderwijs in de Libellenschool

PELT – In september 2018 startten een aantal enthousiaste leerkrachten een nieuwe methodeschool in Pelt, de Libellenschool.Methodeonderwijs in de Libellenschool

24-03-2019 14:46 – Ingezonden door Redactie

PELT – In september 2018 startten een aantal enthousiaste leerkrachten een nieuwe methodeschool in Pelt, de Libellenschool. De school bevindt zich op het Sooi Willemsplein in het vroegere PMS-gebouw. HAC Weekblad mocht een middag meelopen in deze nieuwe school en achter elke deur een kijkje nemen om zo een beeld te vormen over dit zelfontwikkelde krachtonderwijs in Pelt. Wat meteen opvalt is de vrije en open structuur.  Na de speeltijd zie je geen kinderen die stil in de rij moeten staan om vervolgens per twee naar binnen te komen. Ieder kind wandelt gewoon al pratend en giechelend naar de juiste locatie binnen de school. Het gevoel dat ik als buitenstaander hierbij krijg, is dat kinderen hier zichzelf kunnen zijn, zonder dat strikte discipline wordt opgelegd.
Maar is dit niet allemaal wat te vrij? Komen kinderen op deze manier wel tot leren? Als ik verder kijk en luister, merk ik dat hier een duidelijk en doordacht systeem achter zit. Zo bestaan de groeiklassen uit meerdere aan elkaar gesloten ruimtes. Ze zijn ingedeeld per functie en ontwikkelingsniveau van de kinderen, maar geven niet de indruk van strikt gescheiden ruimtes. Alles loopt als vanzelfsprekend soepel doorheen het gebouw en iedere leerling kent zijn plekje. Tot en met ‘niveau 1ste leerjaar’ ligt de nadruk op het ‘ontdekkend leren’. Hiervoor zijn de lesruimtes ingericht met talrijke hoeken die  thematisch zijn ingedeeld: zo is er een natuurhoek, een constructiehoek, een taalhoek, enz. Aan iedere hoek worden leerplangerichte opdrachten gekoppeld per ontwikkelingsniveau. De meeste hoeken liggen binnen het directe zicht van de leerkrachten. Dit is de eerste vertrouwenscirkel. Als de kinderen laten zien dat ze hier goed en rustig kunnen werken, mogen ze ook opdrachten doen in de 2de vertrouwenscirkel: nog dicht bij de juf, maar niet meer in het onmiddellijke zicht. En als dit goed lukt, komen ze tenslotte terecht in de 3de vertrouwenscirkel: dit kan een opdracht zijn in de hal of buiten op de speelplaats, die weliswaar veilig afgesloten is. Zo leren de kinderen van bij aanvang dat vrijheid en verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er ook ‘contractwerk’: specifieke opdrachten die op het einde van de dag of week afgewerkt moeten worden. Voor de leerlingen ‘niveau 1ste leerjaar’ wordt zo voornamelijk aan taal en wiskunde gewerkt, zodat kinderen hier op eigen tempo de leerplandoelen kunnen behalen. Kinderen kunnen naar eigen keuze afwisselend contractwerk doen of spelend leren in de hoeken. De leerkrachten zien er bij elke leerling individueel op toe dat dit in de juiste verhouding verloopt en leren zo de kinderen hun verantwoordelijkheid te nemen. Kringgesprekken en instructiemomenten gebeuren in kleine groepjes, waardoor het klassikaal lesgeven bijna volledig verdwijnt.
Vooral deze individuele en zelfstandige benadering is iets wat mij bijzonder opvalt. Kinderen krijgen door deze onderwijsvorm een belangrijke én duurzame leer-en levenshouding mee, waardoor ze later krachtiger in het (school)leven zullen staan. Deze vorm van onderwijzen is volgens coördinator Heidi Put alleen maar mogelijk als je op kleine schaal functioneert. Daarom staat er een maximum op het aantal kinderen dat ingeschreven wordt. “We zijn gestart met drie groeiklassen waarin telkens maximaal 15 leerlingen per geboortejaar kunnen deelnemen. Groeiklas 1 bestaat uit instapklas en het niveau  1e en 2e kleuterklas, Groeiklas 2 is het niveau 3e kleuterklas samen met het eerste leerjaar en Groeiklas 3 bestaat voorlopig uit het niveau 2e leerjaar. Liefst zien we een instroom van onderuit met leerlingen die starten bij ons vanaf hun eerste jaar kleuteronderwijs en zo in het systeem meedraaien tot en met het zesde leerjaar. Voor taal en rekenen werken wij namelijk met alternatieve methodes die sterk insteken op inzicht, wat van jongs af aan al opgebouwd wordt bij ons. Om die reden zullen er volgend schooljaar geen inschrijvingen mogelijk zijn in groeiklas 3 (niveau 2de en 3de leerjaar). Wel zijn er nog plaatsen voor kleuters en voor het niveau 1e leerjaar.”, aldus Put.
Aan het eind van de middag krijg ik nog even de kans om met enkele ouders te spreken die hun kinderen op komen halen. Veerle Raemen vindt dat de school voor haar kleuter Amélie helemaal aan haar verwachtingen voldoet. Veerle: “Het is heel prettig dat ik mijn dochter kan halen en brengen in de klas, want dan zie je ook met welk project de groeiklas bezig is en kan Amélie me laten zien wat ze die dag gemaakt heeft. Met de leerkrachten is er op deze manier ook een goed contact. Ook heel leuk is op woensdag de wekelijkse ‘ontdekdag’, dan is er met de klas telkens een speciale activiteit (naar het bos, bakken, feestje, enz…).” Katrien Van Den Bulck vindt dat de visie van deze school helemaal in de lijn ligt van de eigen opvoeding van haar dochtertje Noémie. Katrien: “Het is écht een nieuwe school met een familiale sfeer en een fijne betrokkenheid. Het lerarenteam werkt veel samen en dat merk je. Ons tweede kindje komt ook naar hier als ze oud genoeg is om naar school te gaan.” Veel ouders bieden zich overigens vrijwillig aan voor diverse taken of hulp in de school, dat is nodig om alles draaiende te kunnen houden. Deze participatie is volgens Heidi Put het kloppende hart van de Libellenschool.
Op 28 maart om 19.30 uur is er een infoavond voor ouders die overwegen om hun kind hier in te schrijven of puur informatief. Een andere datum om in de agenda te plaatsen is zaterdag 6 april voor een door de school georganiseerde Lentemarkt. Tijdens de zaterdagmarkt van (Neer)Pelt zal de Libellenschool op het Sooi Willemsplein aansluiten op de marktkramen en zo ook richting het schoolgebouw en op de speelplaats diverse standjes opstellen met hapjes, grimeren, tattoos, tweedehands-gezinsbeurs, enz… Meer informatie kan je vinden op www.delibellenschool.be of via hun facebookpagina.

Powered by Blog Grabber