Nieuw College van Burgemeester en Schepenen Hamont-Achel voorgesteld

Per 1 januari zal het bestuur van Hamont-Achel er anders uitzien. Pro Hamont-Achel kwam als winnaar uit de bus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Al snel werd duidelijk dat ze een coalitie…Nieuw College van Burgemeester en Schepenen Hamont-Achel voorgesteld

30-11-2018 14:24 – Ingezonden door Jana Poukens – Foto Gerard Coenen

Per 1 januari zal het bestuur van Hamont-Achel er anders uitzien. Pro Hamont-Achel kwam als winnaar uit de bus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Al snel werd duidelijk dat ze een coalitie zouden vormen met N-VA Hamont-Achel. Afgelopen vrijdag werd het nieuwe college en de beleidsvisie 2019-2024 gepresenteerd in het Michielshof te Achel.

Rik Rijcken (PRO) wordt per 1 januari  2019 de nieuwe burgemeester en zal zo Theo Schuurmans (CD&V) opvolgen. De functie van eerste schepen is voor Roger Mertens (N-VA). Hij zal onder andere financiën, toerisme en sociale veiligheid in zijn portefeuille hebben. Tweede schepen wordt Jacky Umans (PRO). Hij is o.a. bevoegd met ruimtelijke ordening, horeca, digitalisering en communicatie en inspraak. Jef Plas (PRO) neemt de functie van derde schepen op en zal onder meer instaan voor de afdelingen sport, cultuur en erfgoed en monumenten. Na twee jaar zal Jef Plas opgevolgd worden door Joren Mertens (N-VA).

Bèr van de Schans (PRO) neemt o.a. het beleid openbare werken en openbaar groen voor zijn rekening, alsook milieu en duurzaamheid, jeugd en jeugdwelzijn en wonen en huisvesting. Van de Schans geeft na 3,5 jaar zijn mandaat van schepen over aan Koen Boonen (PRO). Vijfde schepen is Marie-José Cuyvers (PRO). Haar bevoegdheden zijn mede de kinderopvang en IBO, het bijzonder comité sociale dienst, dienstencentrum De Kring, senioren en welzijn.  

Een belangrijk speerpunt van het nieuwe college is ‘inspraak en informatie’. Ze benadrukken dat luisteren naar de inwoners, belangengroepen en de andere leden van de gemeenteraad essentieel is in hun beleid. Net als het correct en goed informeren van de burger. “We willen Hamont-Achel op een evenwichtige en financieel gezonde basis verder uitbouwen, samen met de volledige gemeenteraad.” 2019 zal een overgangsjaar zijn waarin het nieuwe college vooral (lopende) projecten en zaken zal situeren en onderzoeken, om zo een goed totaalplaatje van het beleid voor 2020-2024 vast te leggen. Enkele zaken die zeker in de pijplijn zitten zijn: het bekijken van de financiele situatie van bepaalde projecten die al op het programma staan zoals het dossier Wat wordt Wal? en indien nodig bij te schaven of te schrappen, het creëren van een horecaplan, het uitzetten van buurtinformatienetwerken, informatiekanalen implementeren om zo de burger gemakkelijker in contact te laten komen met de gemeente, wat met sporthal De Koekoek? en de herziening van het subsidiereglement voor (jeugd)verenigingen.

Foto Gerard Coenen

Powered by Blog Grabber