Nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd

Op het vlak van ruimtelijk beleid kennen steden en gemeenten heel wat uitdagingen. Het ontwikkelen van een doordachte korte- en langetermijnvisie is dan ook een must. Hamont-Achel ontwikkelde daarom in…Nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd

16-12-2018 15:42 – Ingezonden door Redactie

Op het vlak van ruimtelijk beleid kennen steden en gemeenten heel wat uitdagingen. Het ontwikkelen van een doordachte korte- en langetermijnvisie is dan ook een must. Hamont-Achel ontwikkelde daarom in 2004 al – als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen – een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Dit GRS werd de afgelopen 7 jaar grondig onder handen genomen en geactualiseerd. In augustus dit jaar werd deze herziening goedgekeurd door de gemeenteraad, medio november volgde ook de goedkeuring van de deputatie van provincie Limburg. Vanaf vandaag treedt het nieuwe GRS in werking.

“Door het GRS van 2004 te herzien, spelen we in op de uitdagingen van deze tijd”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Ria Nijs. “We actualiseerden onze beleidsvisie voor het komende decennium vooral met het oog op de gewijzigde noden van de Hamont-Achelaar. Al sluiten we hier ook mee aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het inmiddels gewijzigde Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.”  
 
“Kernverdichting is een ‘hot topic’ in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, en terecht”, vindt burgemeester Theo Schuurmans. “Daarom hebben we er ook resoluut voor gekozen om onder andere de visie van het masterplan Hamont-centrum – dat volgens de hogere overheden beschouwd mag worden als een schoolvoorbeeld van kernverdichting in een landelijke gemeente – op te nemen in dit structuurplan. Het globale kader van het GRS van 2004 blijft behouden, maar we namen er duidelijke mogelijkheden in op voor de verdere ontwikkeling op vlak van wonen, economie, toerisme en mobiliteit. En wat we ook zeker niet vergeten zijn: de versterking van de natuur en het landschap van onze groene gemeente.”
 
“Daarnaast kan ook niet alles op gemeentelijk niveau geregeld worden”, geeft de burgemeester mee. “We zijn regelmatig afhankelijk van andere overheden of instanties. Daarom geven we ook suggesties aan onder andere de provincie en pleiten we daar voor grensoverschrijdende zaken zoals de uitbouw van de Achelse Kluis als een toeristisch knooppunt. Bij andere diensten sturen we dan weer aan op het optimaliseren van grensoverschrijdende verkeersverbindingen, zowel op de weg als met het openbaar vervoer.”

“Reeds in 2011 heeft mijn voorganger Daisy Winters de aanzet gegeven tot de actualisatie van het GRS. We zijn zeer tevreden met het resultaat dat nu voorligt en dat garant staat voor een kwalitatieve ontwikkeling van de stad Hamont-Achel. Ook de bestemmingsplannen die meer in detail de mogelijkheden voor delen van onze gemeente vastleggen – de zogenoemde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen – zullen nu moeten passen binnen de visie van het nieuwe GRS”, besluit schepen Ria Nijs.

Je kan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan inkijken en downloaden op www.hamont-achel.be/grs.

Powered by Blog Grabber