Nieuw woonzorgcentrum in Sint-Huibrechts-Lille

Om op de toenemende behoefte naar woonzorg in te spelen heeft het gemeentebestuur samen met vzw woonzorgcentrum Sint-Jozef en Integro (dat is een overkoepelende samenwerking van acht rusthuizen in Limburg)…Nieuw woonzorgcentrum in Sint-Huibrechts-Lille

14-09-2018 12:08 – Ingezonden door Redactie

Om op de toenemende behoefte naar woonzorg in te spelen heeft het gemeentebestuur samen met vzw woonzorgcentrum Sint-Jozef en Integro (dat is een overkoepelende samenwerking van acht rusthuizen in Limburg) een plan uitgewerkt om in Sint-Huibrechts-Lille een woonzorgcentrum te bouwen met 45 woongelegenheden die zowel als RVT woning (rust- en verzorgingstehuis) als assistentiewoning ingezet kunnen worden. Een en ander werd op een infomoment in Ontmoetingscentrum Sint-Hubertus gepresenteerd en toegelicht door Juul Vrolix (OCMW voorzitter en schepen van sociale zaken), Roel Eerlingen (directeur Integro), Jos Claes (directeur woon- en zorgcentrum Neerpelt) en Raf Drieskens (burgemeester). Via een PowerPoint presentatie liet Roel Eerlingen zien hoe de demografische situatie in Neerpelt zich ontwikkelt. Het aantal inwoners in Neerpelt is sinds 2005 gestegen met 6,6 %, van 16.063 naar 17.128. Daarin zijn de 65-plussers gestegen van 2.365 naar 3.341. Dat betekent dat het aantal 65-plussers een stijging laat zien van 15,4 naar 19,9 % van de bevolking in Neerpelt. De bevolking in Neerpelt is de laatste tien jaar dus fors verouderd. Eén op vijf inwoners valt dus in de 65+ groep. Dit maakt dat er naar de toekomst toe voldoende ruimte moet komen voor woon- en zorgcentra. Omdat het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt reeds alle beschikbare grond kortelings heeft volgebouwd was het nodig om te zoeken naar een andere locatie. Dat wordt dan het nieuwe woonzorgcentrum ‘Teutenhof’ op de hoek van de Linde- en de Sint-Hubertusstraat in Sint-Huibrechts-Lille. Vervolgens gaf Jos Claes een verdere toelichting over hoe het gebouw eruit zal gaan zien. Het worden drie aaneengeschakelde gebouwen die open en toegankelijk zijn. Het grootste deel telt twee verdiepingen en een enkel gebouw drie. Het is de bedoeling dat de campus niet los gaat staan van de omgeving. ‘We willen de ouderen niet afzonderen maar integreren in het centrum tussen de bevolking”, aldus Jos Claes. Enkele jaren ontstond bij ontwikkelaars van dit soort centra het idee om een zorgcentrum te bouwen tussen het groen, op een ‘eiland’ ergens in de bossen. De nieuwe kijk hierop is dat de bewoners nog steeds deel uitmaken van het sociale leven in een gemeente. Hierbij staat de informele (denk maar aan bijvoorbeeld mantelzorg of hulp van familie) en formele zorg niet los van elkaar. In het nieuwe zorgcentrum komt tevens ruimte voor de bibliotheek. Zo zullen ouderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en de bewoners beschikken over ‘hun’ eigen bib.  Maar ook de keuken wordt toegankelijk voor onder andere buurtbewoners. De mogelijkheid om zelf je was te kunnen doen komt er in een wassalon dat er in het gebouw zal zijn en dat is dan voor de mensen die ervoor kiezen en dat nog zelf kunnen. In de kelder van de gebouwen komt tevens een parkeergarage. Je betaalt alleen voor de zorg die je krijgt of vraagt. Ook zullen de wooneenheden niet meer zijn zoals vroeger dat vrijwel alles in één ruimte geplaatst werd. De woon-units krijgen drie afzonderlijke ruimtes met een badkamer, een slaapkamer en een woonruimte. Er is tevens gekozen om de verschillende woon-units niet te plaatsen in lange gangen waardoor je een gevoel hebt in een ziekenhuis te wonen. Het worden volwaardige woongelegenheden waar men zich thuis kan voelen. Tevens komt er een kamer voor kort verblijf voor bijvoorbeeld crisisopvang. Tot slot van het infomoment gaf burgemeester Raf Drieskens nog uitleg over de totstandkoming van dit project. Op 17 september wordt de werf afgezet en na archeologisch onderzoek zal in principe daarna de bouw beginnen die klaar zal zijn rond eind 2020. De kost van het gehele project komt neer op zo’ n goeie € 10,5 miljoen. Een toekomstige inwoner met volledige zorg betaalt € 60,- per dag waarvan door de staat ook nog eens ongeveer diezelfde € 60,- wordt bijbetaald. Wie echter minder zorg vraagt en bijvoorbeeld nog zelf zijn was kan doen enz…komt goedkoper uit. Zorg voor de oude dag is niet goedkoop maar wie het beste plekje nu reeds wilt reserveren kan dat via het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt.

Powered by Blog Grabber