‘Nieuwbouw voorkomt kapitaalvernietiging’

In de begroting voor 2019 worden voorstellen gedaan om terug te gaan naar één bibliotheek in de gemeente en renovatie van de bestaande gemeenschapshuizen in plaats van nieuwbouw in Budel-Dorplein en Gastel….‘Nieuwbouw voorkomt kapitaalvernietiging’

08-11-2018 15:27 – Ingezonden door Roy de Leijer

In de begroting voor 2019 worden voorstellen gedaan om terug te gaan naar één bibliotheek in de gemeente en renovatie van de bestaande gemeenschapshuizen in plaats van nieuwbouw in Budel-Dorplein en Gastel. Deze en andere maatregelen worden door het college aan de gemeenteraad voorgesteld om het miljoenentekort binnen het sociaal domein op te vangen. “We beseffen ons dat de plannen voor veel inwoners tegenvallen”, aldus wethouder Marcel Lemmen (VVD, Sociaal Domein) dinsdagavond.
De onvrede over de bezuinigingen is vooral groot in Maarheeze en Gastel, zo bleek dinsdag in de raadszaal van het gemeentehuis in Budel.
Helmi Hendriks van gemeenschapshuis De Schaapskooi in Gastel, sprak van een burgerinitiatief dat de nek wordt omgedraaid. Hendriks: “Door alle partijen, ook door de gemeente, is in het verleden de noodzaak voor nieuwbouw uitgesproken.” Twee ton voor renovatie is weggegooid geld, vindt Hendriks: “Er is veel meer nodig voor een duurzame oplossing. Nieuwbouw voorkomt kapitaalvernietiging.”

Onder anderen Cranendonck Actief! en Elan vonden het bijzonder onwenselijk dat de besturen van de gemeenschapshuizen de begrotingsvoorstellen via de media te horen hadden gekregen. “Voor mij is dit een leerpunt”, trok Lemmen het boetekleed aan.
Patrick Beerten (Elan) had meer kritiek op de gang van zaken omtrent de gemeenschapshuizen in Budel-Dorplein en Gastel. Beerten: “Dit zijn voorbeeldprojecten als het gaat om burgerparticipatie. Waarom gaan we dit nu ten gronde richten? Het vertrouwen in de gemeente wordt daardoor ernstig aangetast.”

Jordy Drieman (VVD) was onder meer benieuwd naar de grondprijs van de huidige locatie van Schaapskooi, zodat die gekoppeld kan worden aan nieuwbouwplannen elders in het dorp. Drieman: “We willen het totaalplaatje hebben. Dan kunnen we vervolgens bekijken naar wat het ons allemaal waard is.” Ook Janneke van Happen (CDA) wil meer inzicht in de cijfers. Van Happen: “Ik zou het jammer vinden als we nu drastische besluiten gaan nemen terwijl we alle mogelijkheden onvoldoende hebben verkend.”
Karel Boonen (Cranendonck Actief!) vroeg zich af waarom de twee gemeenschapshuizen en de bibliotheek in Maarheeze het slachtoffer van de bezuinigingen worden. Boonen: “Er wordt vooral gesneden in de zorg en sociale sector. Waarom is die keuze gemaakt?”
Wethouder Frans Kuppens (CDA, Financiën), gaf aan dat de mogelijkheden voor het college om miljoenen te besparen beperkt zijn. Kuppens: “Het is logisch dat je dergelijke bedragen niet zomaar ergens weg kan halen. Ongeveer 85 procent van de begroting ligt vast, met de rest kun je iets doen.”

Ouders uit Maarheeze, maakten in navolging van scholen, van de inspraakmogelijkheid tijdens de commissievergadering gebruik om hun onvrede kenbaar te maken over het voornemen om de bibliotheek in het dorp te sluiten.
Beerten liet weten dat zijn partij mogelijk openstaat voor een bezuiniging op het bibliotheekwerk. Beerten: “Maar we willen de bibliotheekpost in Maarheeze wel openhouden. Een derde van alle Cranendonckse bibliotheekleden komt daar vandaan.” Hij stelde voor om de bibliotheek in Budel kleiner te maken, zodat er ook een bieb in Maarheeze kan blijven.
Marie Beenackers (Pro6) vreest de gevolgen voor zalencentrum De Smeltkroes bij het wegvallen van de bibliotheek. Het moet niet leiden tot een sterfhuisconstructie, aldus Beenackers.

De commissievergadering is donderdag voortgezet. De definitieve begrotingsbehandeling vindt plaats op dinsdag 13 november.

Powered by Blog Grabber