Nieuwe legislatuur van start

Woensdag 2 januari vond de installatievergadering plaats van het nieuwe stadsbestuur van Hamont-Achel. Er stond daarbij heel wat op het programma.Nieuwe legislatuur van start

13-01-2019 08:46 – Ingezonden door Redactie

Woensdag 2 januari vond de installatievergadering plaats van het nieuwe stadsbestuur van Hamont-Achel. Er stond daarbij heel wat op het programma. Zo legden alle gemeenteraadsleden de eed af, werd er een voorzitter van deze gemeenteraad verkozen en deed het nieuwe schepencollege zijn intrede. Daarnaast kwam ook de invulling van de Raad van Bestuur en het directiecomité van het AGB aan bod. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst – een gloednieuw orgaan bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie – werd eveneens samengesteld.

Voor kersvers burgemeester Rik Rijcken was het een bijzondere avond. Hij kijkt er alvast naar uit om de komende zes jaar te besturen: “In samenwerking met alle 22 gemeenteraadsleden willen we op een positieve manier en met veel goesting werken aan de verdere ontwikkeling van Achel als ‘groen dorp’ en van Hamont als ‘Teutenstad’.

Door onze inwoners samen met het bestuur en de stedelijke diensten mee te laten denken over de toekomst van Hamont-Achel willen we komen tot een ruim gedragen beleid. Samen staan we klaar om de uitdagingen in onze stad aan te pakken.”

Tijdens de installatievergadering werd ook de definitieve bevoegdheidsverdeling van het college van burgemeester en schepenen bekendgemaakt. Deze ziet er als volgt uit:

Rik Rijcken – burgemeester: Handhaving (veiligheid, politie en brandweer), Intergemeentelijke en Grensoverschrijdende Samenwerkingen, Toekomstvisie ontwikkeling Hamont-Achel

Roger Mertens – 1ste  schepen: Financiën, Toerisme, Sociale Veiligheid

Jacky Umans – 2de schepen: Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, Personeel en Organisatie, ICT, Communicatie en Participatie

Jef Plas – 3de schepen: Cultuur, Bibliotheken en Kunstonderwijs, Sport, Verenigingen, Erfgoed en Monumenten, Dierenwelzijn, Juridische Zaken
Wordt vanaf 2021 vervangen door Joren Mertens.

Bèr van de Schans – 4de schepen: Openbare Werken, Milieu en Duurzaamheid, Jeugd, Ontwikkelingssamenwerking en Integratie
Wordt vanaf september 2022 vervangen door Koen Boonen.

Marie-José Cuyvers – 5de schepen: Kinderopvang (Huis van het Kind en IBO), Bijzonder Comité Sociale Dienst, Dienstencentrum De Kring, Gezin, Senioren, Welzijn en Onderwijs

Meer informatie over de precieze samenstelling van het nieuwe bestuur vindt u via https://www.hamont-achel.be/bestuur-en-beleid.  

Powered by Blog Grabber