Onderscheidingen voor gildebroeders Sint Jorisgilde

Voor het Sint Jorisgilde zijn er na de intocht van Sinterklaas in Budel alweer de nodige activiteiten geweest. Zo was het gilde samen met de andere Cranendonckse Schuttersgilden goed vertegenwoordigd bij…Onderscheidingen voor gildebroeders Sint Jorisgilde

30-11-2018 14:23 – Ingezonden door Redactie

Voor het Sint Jorisgilde zijn er na de intocht van Sinterklaas in Budel alweer de nodige activiteiten geweest. Zo was het gilde samen met de andere Cranendonckse Schuttersgilden goed vertegenwoordigd bij de aankomst van de nieuwe burgemeester van Cranendonck, de heer Roland van Kessel.
Op zaterdag was 24 november was een kleine delegatie van het gilde afgereisd naar het hartje van de stad Antwerpen. Daar vond het 43e Investituurskapittel plaats van de Nobele Orde van de Papegay. Deze Orde werd in 1975 ingesteld als Europees instituut van verdiensten en is onafhankelijk van enige federatie, verbond of overkoepelend orgaan en heeft tot doel: “degenen te eren en te honoreren welke door hun fysische inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der schutsbroederschappen, schutterijen, gilden of gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk maakten bij de culturele of sociale werking van deze verenigingen welke behoren tot het volk culturele patrimonium van Europa.” Een onderscheiding dus voor verdienstelijk gildebroeders en –zusters. Binnen het Budelse Sint Jorisgilde zijn slechts vier keer eerder gildeleden met een dergelijke bijzondere onderscheiding vereerd. Dit jaar kwamen twee van deze leden in aanmerking voor een promotie en werd een derde gildelid opgenomen in deze Orde. Koning van het gilde, Rens van Hunsel, werd gepromoveerd van drager van de gouden medaille naar Officier. Om persoonlijke redenen kon hij niet bij de investituur aanwezig zijn. Op een latere Investituur zal hij ceremonieel tot Officier worden verheven binnen de Orde van de Nobele Papegay. Regerend Deken Martin Horst werd ook gepromoveerd. Sinds 2001 was hij drager van de zilveren medaille. Hij ontving zaterdag de gouden medaille uit handen van Referendaris Commandeur Jan Wannet uit het Gelderse Huissen, waarmee het Sint Jorisgilde Budel al langere tijd vriendschapsbanden onderhoudt. Ook kapitein Charles de Laat werd opgenomen in deze Europese Schutters Orde en kreeg onder toeziend oog van zijn Annelies en kinderen de Gouden Medaille opgespeld voor zijn jarenlange inzet als onder meer kapitein voor het Budelse gilde. Foto’s bekijken kan op www.sintjorisgildebudel.nl of op de facebookpagina van het Sint Jorisgilde. Meer weten over de Nobele Orde van de Papegay kan via www.nobeleordepapegay.com

Powered by Blog Grabber