Onderzoek dijken kanaal Neerpelt

NEERPELT – Al enkele dagen staat er op de dijk van het kanaal in Neerpelt tussen de brug (N71) en de spoorweg/fietsbrug een vrachtwagen met behalve de gewone 4 wielen ook nog rupsbanden. Rond die vrachtwagen…Onderzoek dijken kanaal Neerpelt

10-08-2018 10:31 – Ingezonden door Redactie

NEERPELT – Al enkele dagen staat er op de dijk van het kanaal in Neerpelt tussen de brug (N71) en de spoorweg/fietsbrug een vrachtwagen met behalve de gewone 4 wielen ook nog rupsbanden. Rond die vrachtwagen is er weinig beweging. Het is denkbaar dat veel wandelaars en fietsers zich afvragen wat dat vreemde voertuig daar eigenlijk staat te doen. Toen de mannen van de vrachtwagen aanwezig waren zijn wij eens gaan polsen wat voor werkzaamheden hier eigenlijk gebeuren. Het blijkt dat hier in opdracht van Waterwegen een onderzoek nodig was in verband met de ondergrond van de kanaaldijken. Aan de centrumzijde van het kanaal was ook een lek opgemerkt. Een lek kan grote gevolgen hebben en zich bovendien snel uitbreiden. Derhalve wordt hier onderzocht hoe de Neerpelter dijken op dit deel langs het kanaal waterdoorlatend zijn en of er mogelijk dijkversterking dient te worden aangebracht. Met de apparatuur in deze vrachtwagen is het mogelijk om tot op 20 meter diepte ‘sondering’ te verrichten. Hierbij wordt door middel van een indrukapparaat aan een constante snelheid een reeks stalen buizen in de grond gedrukt. Het uiteinde hiervan is voorzien van een conisch meetelement. Tijdens het indrukken wordt in de vrachtwagen om de 2 cm een beeld verkregen van de wrijvingsweerstand van de diverse grondlagen. Al de informatie die op deze manier verkregen wordt kan via een scherm uitgelezen worden en doorgestuurd naar de deskundigen die hieruit na analyse een besluit of advies kunnen verstrekken. Het bedrijf achter deze vrachtwagen, Geotechniek Zwijnaarde, werkt voor geheel Vlaanderen maar is niet enkel bezig met kanaaldijken doch ook met het onderzoek van bodems voor het bouwen van bruggen, diverse onderzoeken die nodig zijn rondom de Oosterweelverbinding, de nieuwe sluis in Terneuzen, geluidswallen naast autosnelwegen, enz. Om dit soort soms enorme bouwwerken en hun stabiliteit te kunnen realiseren is telkens vooraf grondig onderzoek van de bodem nodig. Dat gebeurt niet alleen met sonderingen zoals hier bij het kanaal maar ook met andere technieken zoals boringen waarbij grondmonsters naar de oppervlakte worden gehaald. De taak van ‘Geotechniek’ is de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Voor het onderzoek bij het kanaal in Neerpelt wordt op vijf plaatsen aan iedere kant gemeten. Eén meting duurt ongeveer twee uur.

Powered by Blog Grabber