Opening Speelplein Olmenstraat

Op zaterdag 2 juni is het vernieuwde pleintje in de Olmenstraat in Overpelt opnieuw in gebruik genomen. Het werd vorig najaar in navolging van het speelplein in Overpelt-Fabriek helemaal heraangelegd….Opening Speelplein Olmenstraat

12-06-2018 12:12 – Ingezonden door Redactie – Foto Albert Loos

Op zaterdag 2 juni is het vernieuwde pleintje in de Olmenstraat in Overpelt opnieuw in gebruik genomen. Het werd vorig najaar in navolging van het speelplein in Overpelt-Fabriek helemaal heraangelegd. Een jaar eerder werd er samen met Kind & Samenleving een traject gelopen waarbij kinderen uit de buurt de bestaande terreinen en speelgelegenheden in hun woonomgeving konden evalueren. Meteen mochten ze ook potentiële nieuwe terreinen detecteren en meedenken over de (her)inrichting. “We hebben vervolgens voortgebouwd op het advies van de kinderen en de plannen vervolgens uitgevoerd”, zegt schepen van jeugd Ann Van Dorpe.

De stoepen en het verharde gedeelte in betontegels van het vroegere pleintje werden verwijderd en vervangen door gras dat deels intensief en deels extensief wordt onderhouden. Doorheen het gras ligt een pad in dolomiet. Dat kan dienen als fietsparcours voor de kinderen. Het pad heeft geen kantstroken. Het is de bedoeling dat het kan uitdeinen in het gras. Na een tijdje zal er dan geen duidelijke scheiding zijn tussen gras en pad en dat geeft het geheel een meer natuurlijke look. De bestaande kastanjebomen werden vervangen door verschillende formaten lindebomen.

Er werden ook een aantal speelelementen voorzien. Eerst en vooral zijn er ‘stapstenen ‘, houten palen die op verschillende hoogten in de grond zitten. Op twee aangelegde heuveltjes van een halve tot een meter hoogte werden boomstammen gelegd die dienen als klauterbomen voor de kinderen. De bestaande petanquebaan is behouden, maar werd opgewaardeerd.

Het rechter straatgedeelte (voor wie van de Lindelsebaan komt) werd tenslotte afgesloten en doet nu dienst als verharde fiets- en speelzone.

Powered by Blog Grabber