Opnieuw eenrichtingsverkeer Bosstraat mogelijk

Op vrijdag 21 december, net voor de kerstvakantie, wordt de werfzone op de Bosstraat weer opengesteld voor verkeer in één richting, van Neerpelt naar Hamont. Tijdens de riolerings- en wegenwerken die dit…Opnieuw eenrichtingsverkeer Bosstraat mogelijk

21-12-2018 11:16 – Ingezonden door Redactie

Op vrijdag 21 december, net voor de kerstvakantie, wordt de werfzone op de Bosstraat weer opengesteld voor verkeer in één richting, van Neerpelt naar Hamont. Tijdens de riolerings- en wegenwerken die dit najaar plaatsvonden, was er enkel bestemmingsverkeer mogelijk in de werfzone. Vanaf vrijdag kan het doorgaande verkeer richting Hamont weer gebruik maken van de Bosstraat. Het verkeer in de andere richting, van Hamont naar Neerpelt, blijft de bestaande omleiding volgen. De industriezone Hamont blijft tijdens de kerstvakantie wel bereikbaar vanuit Hamont via het kruispunt met de Industriestraat.

Op de Bosstraat tussen de Industriestraat en de Militaire Dijk is in oktober en november de riolering vernieuwd en een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De heropbouw van de weg is in volle gang. Tijdens de rioleringswerken hebben we vastgesteld dat de oude fundering in de zone tussen de Industriestraat en de Nijverheidsstraat in slechte staat was. Daarom is beslist om de weg hier volledig te vernieuwen. Het resterende deel van de rijweg, dat tijdens de rioleringswerken is blijven liggen, werd daarom ook opgebroken en opnieuw aangelegd. In de zone tussen de Nijverheidsstraat en de Militaire Dijk blijft de oude rijweg wel grotendeels behouden. Daarnaast zijn in de volledige zone nieuwe fietspaden aangelegd.

Na de kerstvakantie, vanaf maandag 7 januari, gaan de werken op de Bosstraat verder. De aannemer vernieuwt dan nog de noordkant van de kruispunten van de Bosstraat met de Militaire Dijk en met de Industriestraat. Verder staat de aanleg van de definitieve inritten en bermen ingepland voor het nieuwe jaar. Ook het fietspad in de zone tussen de Militaire Dijk en de Geuskens wordt vanaf januari afgewerkt. Zonder weerverlet kan het project voorlopig in de loop van februari afgerond worden. Enkel de toplaag asfalt ontbreekt dan nog. Deze kan pas geplaatst worden in het voorjaar van 2019, wanneer de temperaturen het toelaten.

Powered by Blog Grabber