Opnieuw vertraging voor verglazing buitengebied Cranendonck

In juni vond de starthandeling voor de aanleg van het glasvezelnetwerk plaats. Nadat er zinkassen in de bodem waren aangetroffen werd echter duidelijk dat de werkzaamheden vertraging zouden oplopen. Die blijkt nu langer te duren dan in eerste instantie werd gedacht.Opnieuw vertraging voor verglazing buitengebied Cranendonck

15-12-2018 14:24 – Ingezonden door Redactie

In juni vond de starthandeling voor de aanleg van het glasvezelnetwerk plaats. Nadat er zinkassen in de bodem waren aangetroffen werd echter duidelijk dat de werkzaamheden vertraging zouden oplopen. Die blijkt nu langer te duren dan in eerste instantie werd gedacht.

In het Cranendonckse buitengebied wordt ongeveer 100 kilometer aan glasvezel aangelegd. “Hiervan is zeventig kilometer verdacht”, vertelt wethouder Frans Kuppens (CDA). Dit gedeelte moet worden onderzocht, waardoor kan worden vastgesteld of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Om het proces te versnellen is met de provincie afgesproken dat er in dit specifieke geval kan worden afgestapt van een klikmelding per woning. “We hebben met de provincie afgesproken hoe we het gebied in beeld gaan brengen. Om vast te stellen of er zinkassen aanwezig zijn in de bodem worden er om de vijfhonderd meter boringen verricht”, aldus Kuppens.

Als de bodem is verontreinigd met zinkassen, dan heeft dit nogal wat impact. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de maatregelen die door de aannemer genomen moeten worden tijdens het aanleggen van het glasvezelnetwerk. Kuppens verwacht dat het onderzoek tot volgend jaar mei duurt.

Powered by Blog Grabber