Parkinsoncafé oktober over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Tijdens het Parkinson Café van 26 oktober 2018 geven Rachel Bakker, beleidsmedewerker Wmo, en twee uitvoerenden, Hansi de Brouwer en Margot Hoeks, een presentatie over de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning).Parkinsoncafé oktober over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

25-10-2018 09:27 – Ingezonden door Redactie

Tijdens het Parkinson Café van 26 oktober 2018 geven Rachel Bakker, beleidsmedewerker Wmo, en twee uitvoerenden, Hansi de Brouwer en Margot Hoeks, een presentatie over de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning).
Zij gaan in op de betekenis van de Wmo voor mensen met een langdurige ziekte zoals zij die lijden aan de ziekte van Parkinson.
Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten de taak om ervoor te zorgen dat hun burgers zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun eigen woonomgeving.
In de Wet is dat geregeld en bij een gemeentelijke verordening verder uitgewerkt. Elke gemeente kent haar eigen uitwerking. De behoeften van de burger tot maatschappelijke ondersteuning bij zijn participatie wordt in beeld gebracht in een zogenaamd keukentafelgesprek. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan de hulpvrager bijstaan.
Er is een wisselwerking met de WLZ (Wet Langdurig Zieken) en de Wmo. De cliënt mag natuurlijk niet tussen wal en schip geraken. Tijdens de voordracht van Rachel en anderen komen kwesties aan de orde als:
-Hoe verloopt een keukentafelgesprek?
-Hoe kom ik aan een cliëntondersteuner?
-Wat doet een Wmo loket?
-Waar heb ik recht op?
Er wordt, zoals in elk café, ruimte geboden voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Ontvangst is vanaf 13.30 uur. De bijeenkomst start om 14.00 uur en vindt plaats in het auditorium van Kempenhof, aan de Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website www.parkinsoncafevalkenswaard.nl.

Powered by Blog Grabber