Patroonsdag Sint-Jorisgilde Budel

Zondag 29 april vierde het Budelse Sint Jorisgilde haar jaarlijkse Patroonsdag. Het feest van de schutspatroon Sint Joris begint zoals het bij het gilde hoort met het bijwonen van de Eucharistieviering…Patroonsdag Sint-Jorisgilde Budel

06-05-2018 10:19 – Ingezonden door Redactie – Foto Saskia Horst

Zondag 29 april vierde het Budelse Sint Jorisgilde haar jaarlijkse Patroonsdag. Het feest van de schutspatroon Sint Joris begint zoals het bij het gilde hoort met het bijwonen van de Eucharistieviering in de kerk. Helaas was het weer van dien aard dat de route van De Vaandrig naar de kerk niet gelopen kon worden. Dus werd er verzameld achter de kerk en trok het gilde even voor half elf de kerk binnen. Het koningspaar ontstak de kaars op het gildealtaar, en de Regerend deken van het gilde werd oor de voorganger, Pater Cornelissen, nog even overhoord over de inhoud van de website en de tradities van het gilde. Na de dienst werd de eed van trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd in de kerk en brachten de tamboers en bazuinblazers een muzikale groet.
De rest van het programma van de patroonsdag werd voortgezet in De Vaandrig, het huis van het gilde. Gezamenlijk was er gezorgd voor een goede maaltijd. Helaas geen nieuwe leden om in te wijden binnen het gilde maar wel een brandewijntje bij de maaltijd. Dit werd het gilde aangeboden door het koningspaar Rens en Annie van Hunsel. Regerend Deken Martin Horst dankte het gilde en de delegatie van de Schut en de beschermheer en beschermvrouwe voor de aanwezigheid en de bijdrage aan alle gilde-activiteiten. Een speciaal woordje was er voor de jeugd van het gilde. In het voorbije gildejaar wisten zij diverse mooie prestaties neer te zetten en brachten zijn menig prijsje mee naar Budel, inclusief een Brabants Kampioen bazuinblazen in de persoon van Annelie Horst. De jeugd kreeg een aardigheidje aangeboden namens het gilde en natuurlijk wordt er ook dit jaar weer ingezet om er samen een mooi feestje van te maken bij de diverse gildedagen. De middag stond in het teken van het vogelschieten. Inclusief het nieuwe en jongste jeugdlid Zinno Kalle streden vier jeugdleden om het Pastor Roes wisselschild. Dit schildje dat als wisseltrofee gedragen wordt door de winnaar, en die voor het Budelse gilde gelijk staat aan de titel Jeugdkoning kon niet zo maar worden uitgereikt aan een winnaar. Maar liefst 250 schoten waren er nodig om de vogel uit de mast los te schieten. Het finaleschot werd gelost door Neeltje Horst, die hiermee de titel voor het jaar 2018 op haar naam wist te zetten. Voor de overige schutters restte er niet zoveel tijd meer om nog op een tweede vogel te gaan schieten. Toch waren er nog een aantal schutters die deze strijd aan wilde gaan. Met naast de eigen gildekoning Rens van Hunsel werd er ook goed meegeschoten door de zijn collega van de Schut van Buul Peter Dijks. Na een korte onderbreking om de jeugdkoning te installeren lukte het uiteindelijk na een spannende finale schutter Ed Polman om de titel Dagkoning tot besluit van deze Patroonsdag nog op zijn naam te zetten. Daarmee kwam er een einde aan de viering van deze patroonsdag. Vrijdag 4 mei om 19.00 uur is het Sint Jorisgilde aanwezig bij de herdenking van de gevallenen bij de gedachteniskapel aan de Willem de Zwijgerstraat. Voor meer informatie over het Sint Jorisgilde verwijzen we naar onze website www.sintjorisgildebudel.nl.

Powered by Blog Grabber