Pedagogische studiedag

Op 5 oktober kwamen maar liefst 220 leerkrachten, CLB-medewerkers, zorg-coördinatoren en directieleden samen voor een pedagogische studiedag georganiseerd door het Huis van het Kind en het OCMW Hamont-Achel. Een hele dag lang lieten de aanwezigen zich inspireren door theoretische kaders en praktijkverhalen…Pedagogische studiedag

18-10-2018 20:06 – Ingezonden door Redactie

Op 5 oktober kwamen maar liefst 220 leerkrachten, CLB-medewerkers, zorg-coördinatoren en directieleden samen voor een pedagogische studiedag georganiseerd door het Huis van het Kind en het OCMW Hamont-Achel. Een hele dag lang lieten de aanwezigen zich inspireren door theoretische kaders en praktijkverhalen over integratie, kansarmoede, diversiteit en anderstaligheid. Tijdens het gemeentelijke Kansenoverleg merkten de initiatiefnemers immers op dat er een grote vraag bestond naar nieuwe tools om beter te kunnen inspelen op deze thema’s binnen de onderwijssetting.

“Onze scholen zijn al een tijdje vragende partij naar extra ondersteuning voor het omgaan met kwetsbare gezinnen”, zegt schepen van Onderwijs Ilse Jaspers. “Het gaat daarbij niet per seover bijkomende financiële middelen, maar wel over nieuwe inzichten om die kwetsbaarheid te detecteren en de eigen werking er eventueel aan aan te passen. Vanuit die behoefte besloten we een studiedag te organiseren boordevol workshops en lezingen die dit thema – elke vanuit een eigen invalshoek – benaderden. Uniek hierbij is dat de basis- en secundaire scholen van zowel het katholieke net als het gemeenschapsonderwijs hier aan meewerkten.”

WICO Campus Salvator deed dienst als gastschool, waar in de voormiddag verschillende sprekers op het programma stonden. De lezing van VRT-journaliste Fatma Taspinar over haar eigen integratieproces in België kon op erg veel bijval rekenen. Ook voor ondernemer en columnist Noël Slangen – die aangaf zelf te zijn opgegroeid in een kansarm gezin – was de interesse groot. De namiddag werd ingevuld door improvisatietheaterhuis ‘Inspinazie’, waarbij acteurs op een ludieke, maar doeltreffende wijze een stuk brachten over armoede aan de schoolpoort. Tussen de verschillende activiteiten door hadden de aanwezigen bovendien de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en zo ideeën, ervaringen of meningen met elkaar te delen.

OCMW-voorzitter Serge Vander Linden blikt alvast terug op een geslaagd initiatief: “Samenwerking loont, dat bleek ook vandaag weer. Het gemeentelijk Kansenoverleg – waarin het OCMW vanuit haar expertise rond armoede en integratie een belangrijke rol speelt – toont zich opnieuw als ideaal platform om tot gedragen initiatieven te komen. Deze pedagogische studiedag, die voor het onderwijsveld erg leerrijk was, is daar een mooi voorbeeld van.”

Powered by Blog Grabber