Raad Cranendonck snoeit flink in herplant bomen

Er stonden afgelopen dinsdag maar twee bespreekpunten op de agenda van de Cranendonckse raadsvergadering. Daarvan werd er één teruggetrokken: de oprichting van een ondernemersfonds, waarmee het economisch…Raad Cranendonck snoeit flink in herplant bomen

28-03-2019 15:28 – Ingezonden door Redactie

Er stonden afgelopen dinsdag maar twee bespreekpunten op de agenda van de Cranendonckse raadsvergadering. Daarvan werd er één teruggetrokken: de oprichting van een ondernemersfonds, waarmee het economisch klimaat verbeterd moet worden, o.a. via parkmanagement (bedrijventerreinen) en centrummanagement (winkelcentra). Daaraan zouden ook alle agrarische ondernemers meebetalen, maar op het laatste moment liet het ZLTO-bestuur per brief weten dat daarvoor bij hun achterban onvoldoende draagvlak was. Wethouder Frans Kuppens (CDA) gaat nu bekijken met welke aanpassing het plan alsnog haalbaar is.
De raad nam daarop ruim de tijd om over het resterende agendapunt te beraadslagen: de aanplant van nieuwe bomen in de Cranendoncklaan en de Graafschap Hornelaan in Budel. In januari 2017 warende kosten daarvoor door wethouder Frans Kuppens nog op €42.000 geraamd.

Maar wethouder Frits van der Wiel (Pro6), die dit project in 2018 heeft overgenomen, liet onlangs weten er €285.000 voor nodig te hebben. In tijden dat de gemeente moet bezuinigen is dat een brisant voorstel. In de voorafgaande commissievergadering hadden alle raadsfracties al duidelijk gemaakt dat ze een goedkopere aanpak verwachtten. Maar Frits van der Wiel had zijn voorstel niet aangepast, alleen nader toegelicht waardoor de kosten opgelopen waren. Dat zat hem in het terugplanten van dikkere bomen dan eerder besproken, het saneren van een deel van de ondergrond, het verbeteren van de afwatering en de aanplant van struiken in de bermen. Eric Peeters (CDA) deed – mede namens Pro6, Elan en VVD – een tegenvoorstel, waarin die dikkere bomen, de sanering en de struiken geschrapt werden. Daarmee worden de kosten voor herplant en berminrichting beperkt tot €85.000.

Excuus van de wethouder
Wethouder Frits van der Wiel bood de raad zijn excuses aan voor deze gang van zaken. Hem was pas eind 2018 duidelijk geworden dat een duurzame herinrichting veel meer zou kosten, maar had verzuimd de raad hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Hij vond het begrijpelijk dat de raad nu niet voor de meest duurzame oplossing wil gaan. Er is een beperkte strook waar de ondergrond gesaneerd moet worden: dat kan over drie jaar gebeuren, wanneer de overgebleven platanen vervangen worden. Die dikkere bomen staan klaar om in april geplant te worden: als dat dunnere exemplaren worden, kunnen die pas komend najaar aangeplant worden. Dat moet dan maar, vond de raad.
Daarmee was de kous nog niet af. Karel Boonen (Cranendonck Actief) en Patrick Beerten (Elan) vonden dat er bij dit project zoveel is misgelopen, dat er uit een kritische terugblik waarschijnlijk het nodige te leren valt. Ze kwamen daarom met een motie om vóór 1 juli een feitenrelaas op te stellen, waaruit afgeleid kan worden hoe het proces ambtelijk en bestuurlijk zo uit de hand heeft kunnen lopen. Als zo’n onderzoek aan een extern bureau uitbesteed wordt, kost dat ook weer geld, stribbelden de andere partijen tegen. Na een korte schorsing kon iedereen zich vinden in een opzet, waarin B&W dat onderzoek zelf ter hand nemen. De raad koos ook unaniem ook voor het sobere herplantplan van €85.000.
Al met al een uitgebreide discussie over één onderwerp. Dat zal volgende raadsvergadering niet gebeuren: die is geschrapt wegens het ontbreken van agendapunten.

Powered by Blog Grabber