Rechter beslist over omgevingsvergunning nieuwe supermarkt

Van Grunsven Ontwikkeling wil op het perceel aan de Nieuwstraat 95, waar nu nog kringloopwinkel Verderest is ondergebracht een nieuwe supermarkt realiseren. Daarnaast verziet het plan in een nieuwe woning…Rechter beslist over omgevingsvergunning nieuwe supermarkt

14-12-2018 11:25 – Ingezonden door Roy de Leijer

Van Grunsven Ontwikkeling wil op het perceel aan de Nieuwstraat 95, waar nu nog kringloopwinkel Verderest is ondergebracht een nieuwe supermarkt realiseren. Daarnaast verziet het plan in een nieuwe woning op het terrein waar eerder jarenlang een tuincentrum was gevestigd.
In september vorig jaar is door de projectontwikkelaar uit Erp een omgevingsvergunning aangevraagd. Die werd echter geweigerd door het Cranendonckse college van B en W.
Het college, dat dinsdag werd vertegenwoordigd door advocate M. Bullens, vindt de plannen niet passen in de omgeving waarin het perceel is gesitueerd. In het gebied aan de rand van het dorp staat volgens het college de functie wonen op de eerste plaats.
De omgevingsvergunning werd ook na een zitting van de bezwarencommissie A2-gemeenten geweigerd. Van Grunsven nam daarna het besluit om de weigering te laten toetsen door de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant.
Die zoomde afgelopen dinsdag vooral in op het onderwerp parkeren. “Het wel of niet parkeren buiten de functieaanduiding detailhandel is van groot belang in deze zaak. De vraag is of dit doorslaggevend is. Hierover zal ik een knoop moeten doorhakken.” aldus rechter M. Verhoeven.

Van Grunsven Ontwikkeling wil op het boogde terrein aan de Nieuwstraat 140 parkeerplaatsen aanleggen. Die vallen echter niet allemaal binnen de functie detailhandel, die op een groot deel van het terrein rust. De projectontwikkelaar, die werd vertegenwoordig door advocaat M. van der Westen, is van mening dat deze parkeerplaatsen ook zonder de specifieke aanduiding detailhandel mogen worden gerealiseerd. Van der Westen vindt dat de parkeersituatie de vergelijking onder meer kan doorstaan met de verderop aan de Nieuwstraat gelegen vestiging van de Action.
Van der Westen: “Parkeren is daar niet toegestaan volgens de planregels, maar wel via de verbeelding.” Hij verwees ook naar de supermarkten in het centrum van Budel. M. Bullens, advocate van de gemeente Cranendonck, was echter van mening dat de situaties niet met elkaar vergeleken konden worden.
Het Cranendonckse college verwacht daarnaast een verdere toename van de parkeerdruk in het gebied. Door de aanwezigheid van de Action en het Budels Medisch Centrum (BMC) is er nu al veel parkeerdruk, aldus Bullens: “De verwachting is onder meer dat veel Belgen de nieuwe supermarkt zullen gaan bezoeken.”

Vooralsnog is onduidelijk welke supermarkt Van Grunsven op het oog heeft voor het perceel aan de Nieuwstraat. Het bruto-vloeroppervlakte van ruim tweeduizend vierkante meter wijst in ieder geval in de richting van een supermarkt van een aanzienlijke omvang.
De gemeente is voor de nieuwe winkel uitgegaan van een parkeernorm die hoort bij een discountsupermarkt. “De gemeente heeft dit zelf ingevuld”, aldus Van der Westen, die een grotere bandbreedte wil hanteren. Daardoor blijft ook de optie open om een full-service supermarkt aan de Nieuwstraat te vestigen.

De rechtbank doet over zes weken uitspraak over de weigering van de omgevingsvergunning.

Powered by Blog Grabber