“Ronnie Gardiner Methode: zet je brein in beweging”

Maandag 8 april 2019 organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).“Ronnie Gardiner Methode: zet je brein in beweging”

03-04-2019 12:10 – Ingezonden door Redactie

Maandag 8 april 2019 organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).  Het onderwerp is: ‘Ronnie Gardiner Methode: zet je brein in beweging’. Waar: SWZ Activiteiten Centrum, Palladiostraat 27, 5624AB in Eindhoven. Datum en tijd: 8 april van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur. Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Aanmelden is niet nodig.

Gast van deze avond is Jenneke Langermans. Zij werkt als psychologisch assistente bij SWZ in Son. Daarnaast is ze zich gaan specialiseren in RGM oftewel de Ronnie Gardiner Methode, een methode die door middel van muziek en bewegingen de samenwerking tussen de linker en rechterhersenhelft stimuleert. Zij draait nu ook een pilot met betrekking tot dit thema op het activiteitencentrum bij SWZ in Eindhoven.
De Ronnie Gardiner Methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz-drummer Ronnie Gardiner in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij wilde een methode ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode ook geschikt was om in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel (CVA/NAH, Parkinson, MS en dementie). Ondertussen wordt de methode toegepast in o.a. ziekenhuizen, revalidatiecentra en particuliere praktijken.
RGM is een vrolijke en gestructureerde oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging en spraak te stimuleren. Daarnaast stimuleert RGM het vermogen om waar te nemen, informatie te verwerken, evenals leren, denken en problemen oplossen (cognitieve processen). Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden, is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren. Het doet nl. een beroep op alle zintuigen tegelijk. Jenneke gaat er alles over vertellen aan de hand van voorbeelden, ook in beeld en geluid.
Belangstellenden zijn weer van harte welkom op deze bijeenkomst van Café Brein.
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten over de gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Deze gevolgen hebben namelijk grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving.
Belangstellenden die aankondigingen en/of samenvattingen van de bijeenkomsten willen ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein emailverzendlijst via info@mantelzorgverlicht.nl

Powered by Blog Grabber