Samen bouwen aan een (vernieuwd) Dorpstrefpunt in Soerendonk

In november 2018 zijn we als werkgroep: Bestuursleden van Den Donck, Vereniging Gepensioneerden Senioren Soerendonk, Zonnebloem, Welfare, Vrijwilligers “Kom er in”, Sociaal makelaar en Gemeente samen in gesprek gegaan.Samen bouwen aan een (vernieuwd) Dorpstrefpunt in Soerendonk

25-02-2019 07:00 – Ingezonden door Redactie

In november 2018 zijn we als werkgroep: Bestuursleden van Den Donck, Vereniging Gepensioneerden Senioren Soerendonk, Zonnebloem, Welfare, Vrijwilligers “Kom er in”, Sociaal makelaar en Gemeente samen in gesprek gegaan. Dit met als doelstelling uit te werken wat een gemeenschapshuis zoals Den Donck voor de instandhouding van de leefbaarheid van Zurrik kan betekenen. De belangrijkste factor vanuit de groep was koesteren van datgene wat je nu hebt en het inzicht dat vernieuwing en samenwerking ook weer nieuwe kansen kunnen gaan bieden voor alle groepen.
De belangrijkste wens was dat het gemeenschapshuis meerdere dagen open diende te zijn, waarbij het huidige huiskamerproject ”Kom er in” een bredere rol zou kunnen gaan spelen. Doordat “Kom er in” de afgelopen maanden tijdelijk gehuisvest is geweest in Café De Sport is er een duidelijke toename van bezoekers geconstateerd met vooral ook de mogelijkheid om ongedwongen laagdrempelig activiteiten te kunnen doen in eigen tempo en binnen de eigen behoeften. Nu zijn we enkele maanden verder en de werkgroep is samen hard aan het werk om in maart een vernieuwd trefpunt te kunnen openen. Met wat veranderingen in Den Donck werken we als werkgroep samen aan een sfeervolle ontmoetingsplek met wat kleine veranderingen die horen bij vernieuwing. In maart verhuist  “Kom er in” van Café De Sport naar Den Donck en gaat dan verder onder de naam “Dorpstrefpunt”. Omdat er nog veel gedaan moet worden doen we bij deze een oproep om assistentie: op zaterdag 23 februari zoeken wij nog schilders die ons kunnen helpen bij het schilderen van de muur met een mooie natuurlijke kleur en op dinsdagavond 26 februari zijn we op zoek naar helpende handen om de oude vloerbedekking eruit te halen. Het Trefpunt wil voor mensen jong en ouderen een vertrouwde ontmoetingsplek zijn waarin mensen elkaar groeten, ontmoeten, een kaartje leggen, schilderen, knutselen, handwerken, biljarten, samen lunchen of gewoon even bij kunnen buurten. Als je denkt: “dat treft, ik kan dat en ik heb tijd”: meld je dan bij Sjaak Somers, voorzitter Den Donck via tel: 0031 6-30033015.

Powered by Blog Grabber