Sint-Antoniusprocessie doorheen Achel

In 2020 zal het 200 jaar geleden zijn dat het plaatsen van het St.-Antoniusbeeld in de pas verbouwde kerk en de erkenning van een broederschap van St Antonius aanleiding gaf tot een processie.Sint-Antoniusprocessie doorheen Achel

12-06-2018 12:17 – Ingezonden door Redactie

In 2020 zal het 200 jaar geleden zijn dat het plaatsen van het St.-Antoniusbeeld in de pas verbouwde kerk en de erkenning van een broederschap van St Antonius aanleiding gaf tot een processie.

Echte historische bronnen, hoe het typische beeld bij ons verzeild geraakte, hebben we nog niet. Maar dat het plaatsen van het St.-Antoniusbeeld in de kerk de aanzet was voor een jaarlijkse processie, is duidelijk. En “processie” stond in de dorpen van die dagen gelijk met “hoogdag”. Als er begankenis is, heb je niet veel nodig om te feesten. En omgekeerd: feesten brengt begankenis op gang. Zo is het ook dit jaar: de eerste zondag na de 13e juni: naamfeest van St.-Antonius van Padua. Wat heeft die figuur in beweging gezet ? En hoe komt het dat hij nog steeds ons dorp in beweging zet? Geeft hij Achel zo een stuk van haar eigenheid ? In vergelijking met andere Antonius-afbeeldingen is “den onze” veel “gestoekter”. Wat ronder. Minder streng. Begint de Achelse eigenheid al met het feit dat wij een ander beeld van Antonius hebben, dan de 13 in een dozijn die je elders ziet? Met het ronddragen van dit beeld door ons dorp, zetten we een mooie traditie voort.

Traditie is immers niet “maar bezig blijven om wat assen te vereren”, maar “het vuur doorgeven”. Vuur dat we sinds een paar jaar ook letterlijk meenemen op onze tocht.
Al zal het dit jaar een aparte processie zijn! Door de wegenwerken aan de N74 zullen we na 40 jaar niet voorbij het Catharinadal trekken. Zowel de rotonde als de De Leonaerdtslaan zijn omleidingswegen en “op omleidingswegen kunnen geen omleidingen voorzien worden”. Zodoende zal de processie, na de opstelling op het Michielsplein, naar de Grevenbroekstraat en via de Koekoeksweg en P. Bungenerslaan naar het rustaltaar, op de hoek van de Mortel en de Generaal Demseylaan. Via de Mortel en de Schering zullen we terugkeren naar de kerk. Ter hoogte van de serviceflats van De Lier en op de hoek van de Mortel met de Schering, zullen de groepen en hun betekenis geduid worden.
Was vorig jaar het thema geen dolers maar pelgrims , aansluitend bij 50 jaar bisdom Hasselt, dit jaar maken we van de nood een deugd en kozen we als processiethema “Routeplanners” Als zoekende mensen zijn we onderweg. Niet alleen in de samenleving, ook in het leven van elke dag, zijn we alsmaar “mobieler”. De waan van de dag slingert ons “van hut naar her”. Fakenews wordt als middel ingezet om de mensheid aan alles te doen twijfelen. Waarheen leidt de weg waarlangs we moeten gaan? Wat is de weg die wij te gaan hebben? Wat is waar? Wat is goed? Waardoor laten wij onze weg bepalen? En door wie? Zijn het betrouwbare bronnen? Of kennen we de begaanbare weg, maar zijn we bang om hem te nemen? Geïnspireerd door het bijbelvers “Waar je hart is, daar zal je schat zijn” zoeken we de weg naar onze grootste schat, naar de plek waar die verborgen ligt. Wellicht (her-) ontdekken we, wat we al vermoedden: dat in het delen met anderen en in het thuiskomen bij onszelf onze kracht verborgen ligt.
De feestelijke Eucharistieviering begint op 17 juni 2018 om 9u30. Aansluitend rond 10u30 is er de ommegang, met rustaltaar aan de Mortel rond 11u15. Afsluiting in de kerk rond 12u15. Tijdens het dorpsfeest in de namiddag zal ook dit jaar de kerk geopend zijn voor het grote publiek: van 13u30 tot 18u. Er is een iconententoonstelling, waarvan de meeste werken ook te zien waren in de O.L.V.basiliek van Maastricht, tijdens de pas afgesloten Heiligdomsvaart. Specialisten ter zake zullen uitleg geven over de beeldtaal en het wordingsproces van een icoon. Onder de noemer Light a candlekan je er een lichtje komen aansteken voor iemand die het nodig heeft, iemand die ziek is of in de examens zit. En baat het niet, dan schaadt het niet! Er zal orgelspelzijn, op het befaamde Potvlieghe-orgel dat in de jaren 80 door de inzet van zoveel vrijwilligers gebouwd kon worden. Er zijn informele rondleidingen met uitleg over het Antoniusbeeld, de glasramen enz…. De Antoniusbroodjes, waarvan een klein bedrag voor het Processiecomité is, worden al verkocht vanaf begin juni, maar zullen ook nog na het dorpsfeest gebakken worden. Ze zijn te verkrijgen bij Bakkerij Schuermans in de Thomas Watsonlaan, en tijdens het dorpsfeest bij het Processiecomite in de kerk. De Antoniusbroodjes worden gewijd en uitgedeeld na de Eucharistieviering van 8u30 op 13 juni, naamfeest van St.-Antonius van Padua, aan de kinderen die op zaterdagavond uitgenodigd werden om de straatschilderingen te helpen maken en bij de ontbinding van de processie op 17 juni.
De Antoniuskaas is te verkrijgen bij kaasmakerij Boonen. Het processiecomité lanceert ook een warme oproep naar mensen, zowel volwassenen als kinderen, die als figurant willen deelnemen aan de ommegang. Er zijn enkele vacatures en we hebben nooit volk te veel! Ze mogen zich melden via tel. 0032 472292192. De wimpels met het logo (Antonius en dorpsfontein) kan je –ook voor het dorpsfeest al – nog steeds verkrijgen bij het processiecomité of op de VVV. €10 of €25, al naargelang het formaat. Minder-mobielen en hoogbejaarden zijn uitgenodigd aan het rustaltaar. Er wordt voor hun plaats voorzien. Parkeergelegenheid is er langs de Oude baan en op bedrijfsparkingen langs Oude Pastorijstraat. Chauffeurs moeten er rekening mee houden, dat het processieparcours is afgesloten vanaf de ochtend. Voor meer info: Raf Lust, voorzitter Processiecomité St.-Antonius van Padua via raf.lust@proximus.be of 0032 479/299.312.

Powered by Blog Grabber