Soerendonk viert twee eeuwen parochiegemeenschap

SOERENDONK – De kerkgemeenschap Soerendonk bestaat in 2019 maar liefst 200 jaar en zoals dat in Soerendonk te verwachten is, zal dat ook echt gevierd worden.Soerendonk viert twee eeuwen parochiegemeenschap

26-03-2019 14:52 – Ingezonden door Redactie

SOERENDONK – De kerkgemeenschap Soerendonk bestaat in 2019 maar liefst 200 jaar en zoals dat in Soerendonk te verwachten is, zal dat ook echt gevierd worden. Hoe precies, dat is nog niet allemaal bekend, maar een Soerendonks parochiecomité is met een aantal mensen al enige tijd bezig met brainstormen over en invullen van het jubileum in het najaar. Een eerste resultaat is de onthulling van het kenmerkende logo, dat alle uitingen van het jubileum zal gaan sieren. Het jubileum zelf wordt gevierd op zondag 20 oktober 2019, met een feestelijke hoogmis en een middagactiviteit. Vanaf begin september zijn er ook nog andere activiteiten zoals een kinderviering. Er wordt ook gedacht aan een eigen invulling van de Open Monumentendag op 14 september en aan meerdere andere vieringen. Daarvoor wordt de medewerking gevraagd van diverse kerkkoren en andere koren uit de hele H. Corneliusparochie in Cranendonck. Het organisatiecomité is enthousiast bezig met het jubileum: ”We hopen op de medewerking en belangstelling van de hele Soerendonkse bevolking en dan maken we er samen een mooi en waardevol feest van”, aldus het comité. Een van de leden van het comité is de bekende Soerendonkse grafisch ontwerper Henk Aarts, die een fraai logo ontwierp dat in één oogopslag weergeeft waar het om gaat. ”Alle elementen staan op het christelijke kruis dat als basis is gebruikt, als het belangrijkste symbool van het christendom”, beschrijft Henk Aarts zijn ontwerp. Het christogram staat bovenaan, met de letters X en P, de eerste twee letters van Christus in het Grieks. Onderaan staat het bekende symbool van de Alpha en de Omega, een uitdrukking uit het Christendom die Gods almacht symboliseert. De Alpha en de Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet en staan zo voor het begin en het einde. ‘Ik ben de Alpha en de Omega’, zegt God ergens in het bijbelboek Openbaring. Heel klassiek dus, maar het logo is tevens heel Soerendonks, benadrukt Aarts. De illustratie is een eerbetoon aan De Heraut, het kerkblad dat vele jaren met de bekende Sint-Jan en de kerk op de voorpagina het parochienieuws bij de inwoners van Soerendonk bracht. Dit was tot De Heraut enkele jaren geleden na de fusie van de parochiebesturen in Cranendonck plaatsmaakte voor het blad Kerkenkring H. Corneliusparochie. De jaartallen staan voor de viering van twee eeuwen kerkgemeenschap Sint Jan Onthoofding. Het Soerendonkse parochiecomité zal zich het komende half jaar diverse keren tot de bevolking wenden met nieuwe ontwikkelingen vanuit de organisatie.

Powered by Blog Grabber