Stad zet verder in op veiligheid skateterrein

Het stadsbestuur neemt extra maatregelen om de veiligheid in het skatepark te verhogen. Zo zullen er meer gerichte politiecontroles gebeuren en biedt de reeds aangestelde straathoekwerker ter plekke individuele hulpverlening. Ook blijft de stad allerlei activiteiten voor de jeugd organiseren op het terrein….Stad zet verder in op veiligheid skateterrein

16-04-2018 21:43 – Ingezonden door Redactie

Het stadsbestuur neemt extra maatregelen om de veiligheid in het skatepark te verhogen. Zo zullen er meer gerichte politiecontroles gebeuren en biedt de reeds aangestelde straathoekwerker ter plekke individuele hulpverlening. Ook blijft de stad allerlei activiteiten voor de jeugd organiseren op het terrein. Via concrete initiatieven op korte en lange termijn wil men het skatepark zo nog meer laten uitgroeien tot een plek waar jongeren hun vrije tijd op een aangename manier kunnen doorbrengen.

De nieuwe acties komen er naar aanleiding van de gebeurtenissen die einde maart op het terrein plaatsvonden. Schepen van jeugd en gezin Ilse Jaspers: “Ondanks het feit dat de politie in het verleden meermaals controles uitvoerde aan het skatepark, werden hier recent drugsrestanten aangetroffen. Dat is uiteraard het laatste wat je wil vinden op een ontmoetingsplaats voor jongeren. Hoewel het gaat om een maatschappelijk probleem moeten we als stad dan ook alles doen wat we kunnen om dit gebeuren een halt toe te roepen, zodat onze kinderen op een betrouwbare plaats kunnen spelen.”

De aanpak van de stad is tweeërlei: naast het sterk opdrijven van het aantal politiecontroles gaat men immers ook verder aan de slag met een straathoekwerker. “Deze zoekt contact met aanwezigen op het terrein en helpt zij die het nodig hebben bij het versterken van hun zelfredzaamheid”, zegt schepen Jaspers. “Dat kan gaan om de relatie met buren, vrienden, familie, … maar ook om de band met maatschappelijke voorzieningen zoals het onderwijs of de politie. Op die manier gaan we niet alleen restrictief, maar ook preventief te werk.”

Het stadsbestuur vindt het verder belangrijk dat het skateterrein een positieve plek blijft voor de Hamont-Achelse jeugd: “We hebben hier samen met onze jongeren al heel wat mooie momenten mogen beleven”, zegt de schepen. “De opening in maart 2016 was fantastisch, maar ook daarna hebben we tijdens de Zomerkick-off en de verschillende skatekampen vele lachende kindergezichten mogen aanschouwen op het terrein. Het is dan ook op dat élan dat we willen verdergaan.” De schepen verduidelijkt verder dat het skatepark niet alleen voor maar ook door jongeren tot stand is gekomen. “Vanaf dag één zaten we samen aan tafel om de ontwikkeling van het nieuwe skatepark optimaal af te stemmen op de noden en wensen van onze jeugd. In het kader van dit participatietraject werden zij ook bij deze verhoogde beveiligingsmaatregelen betrokken. Laat daarbij duidelijk zijn dat deze jongeren geen enkel probleem hebben met extra politiecontroles. Integendeel zelfs; ook zij wensen dat diegenen die zich niet aan de wet houden en de rust verstoren aangepakt worden.”
Activatie en participatie

De stad blijft verder inzetten op een veelheid aan vrijetijdsactiviteiten en -evenementen aan het skatepark. Men voegt daarbij de daad bij het woord en organiseert deze paasvakantie allerlei workshops voor jongeren op het terrein. Naast activatie blijft echter ook participatie één van de kernwoorden bij de verdere ontwikkeling van het skatepark. “We zaten intussen alvast opnieuw met een aantal buurtbewoners aan tafel om ook met hen te bespreken hoe we de werking van het skatepark verder kunnen optimaliseren”, besluit schepen Jaspers. “Zo creëren we samen een plaats waar het niet alleen aangenaam, maar vooral ook veilig vertoeven is voor jong en oud.”

Wie onregelmatigheden opmerkt aan het skatepark kan dit melden bij het Huis van het Kind via 0032 11 510560 of [email protected] Bij ernstige verstoringen neem je best contact op met de politie via het nummer 101.

Powered by Blog Grabber