Start renovatie en herinrichting Ringlaan

Afgelopen maandag 4 februari startten de werken voor de renovatie en herinrichting van de Ringlaan. De beslissing daartoe werd nog genomen door de Overpeltse gemeenteraad in 2018. De voetpaden worden aangepakt,…Start renovatie en herinrichting Ringlaan

13-02-2019 19:53 – Ingezonden door Redactie

Afgelopen maandag 4 februari startten de werken voor de renovatie en herinrichting van de Ringlaan. De beslissing daartoe werd nog genomen door de Overpeltse gemeenteraad in 2018. De voetpaden worden aangepakt, de kruispunten extra beveiligd voor voetgangers en de fietspaden verbreed. Tegelijk maakt Infrax van de gelegenheid gebruik om de riolering en de nutsleidingen onder handen te nemen. Na deze grondige beurt moet de Ringlaan een stuk veiliger zijn en tegelijk klaar voor de komende jaren.

De voetpaden van de Ringlaan zijn niet meer in goede staat. Dat is deels het gevolg van de ouderdom en deels van de manier waarop ze vroeger – dikwijls zonder fundering – aangelegd werden. Ze zullen volledig worden heraangelegd. Infrax maakt van de gelegenheid gebruik maken om de riolering, die onder het voetpad ligt,  te renoveren. . Dat zal meestal van binnenuit gebeuren. De andere nutsleidingen liggen eveneens onder de voetpaden en ook deze worden meteen onder handen genomen.

De Ringlaan moet ook veiliger worden voor de zwakke weggebruikers. Nieuwe verkavelingen aan de rand van de Ringlaan maken dat vele kinderen dagelijks de Ringlaan moeten oversteken om naar school te gaan. Dit moet in de meest veilige omstandigheden kunnen gebeuren. Daarom komen er voetgangerslichten aan de verkeerslichten. Er komen ook opstelstroken voor de fietsers.  

Omdat er opstelstroken komen, moet volgens de richtlijnen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de maximumsnelheid op de Ringlaan teruggebracht worden tot 50 km/u. Daartoe worden de fietspaden verbreed en de rijstroken versmald.

Eerst wordt de binnenzijde van de ring aangepakt, daarna de buitenzijde. De eerste fase gaat vanaf de Dorpsstraat tot aan de Bemvaartstraat . De Ringlaan blijft berijdbaar, het verkeer wordt rechts omgeleid. Voor de fietsers zal een aparte strook gemarkeerd worden tegen de middenberm, zodat er veilig gefietst kan worden. Woningen en handelszaken zullen bereikbaar zijn. De hinder zal eerder beperkt zijn.

Een overzicht van de werken is te vinden op de gemeentelijke website:
https://www.gemeentepelt.be/Ringlaan

Powered by Blog Grabber