Update nieuwbouw De Schakel

De gemeente Cranendonck heeft een externe procesbegeleider in de arm genomen. Hij moet de partijen die bij de nieuwbouw van gemeenschapshuis De Schakel in Budel-Dorplein betrokken zijn op één lijn zien…Update nieuwbouw De Schakel

14-09-2018 12:14 – Ingezonden door Roy de Leijer

De gemeente Cranendonck heeft een externe procesbegeleider in de arm genomen. Hij moet de partijen die bij de nieuwbouw van gemeenschapshuis De Schakel in Budel-Dorplein betrokken zijn op één lijn zien te krijgen.?
De discussie over de nieuwbouw van gemeenschapshuis De Schakel laaide eerder dit jaar op toen een groep dorpsbewoners, die zich heeft verenigd in de commissie ‘heroverweging besluitvorming De Schakel’, een enquête hield over de voorgenomen nieuwbouw van het dorpshuis aan de Hoofdstraat, pal naast basisschool Sint Andreas.
Op basis van de uitkomsten van deze rondvraag vindt de commissie dat het nieuwbouwbesluit heroverwogen moet worden. Ze heeft hiervoor een formeel verzoek bij de gemeente ingediend.

De procesbegeleider moet alle neuzen weer dezelfde kant op krijgen. Hij gaat in eerste instantie het gesprek aan met basisschool Sint Andreas, Stichting De Schakel Budel-Dorplein, dorpsplatform Dorplein Uniek en de commissie ‘heroverweging besluitvorming De Schakel’. De eerste inventariserende gespreken vinden plaats op individuele basis. Daarna volgen er groepsbijeenkomsten. De procesbegeleider zal er niet voor schromen om zijn scope te verbreden. Hij houdt de partijen ook een spiegel voor en geeft aan wat de gevolgen zijn van bepaalde besluiten.

Volgens wethouder Marcel Lemmen (VVD) is het aanstellen van een procesbegeleider nodig omdat er te veel ruis op de lijn is ontstaan bij de plannen voor de nieuwbouw van het Dorpleinse gemeenschapshuis. Daardoor zou het draagvlak voor een nieuwe Schakel naast basisschool Sint Andreas zijn afgenomen.
“Er blijken op dit moment gaten in de informatie te zitten, daardoor is er ruis op de lijn gekomen”, vertelt Lemmen, die de Cranendonckse gemeenschapshuizen in zijn portefeuille heeft zitten.
Hij en zijn collega Frans Kuppens (CDA, burgerparticipatie) geven aan dat er bij inwoners nog veel vragen spelen over onder meer de locatie van het gemeenschapshuis, de inrichting en het parkeren.

Dit heeft bij inwoners tot heel wat zorgen geleid. Lemmen: “We willen alle groepen bij elkaar aan tafel krijgen. Dit om te komen tot een gemeenschapshuis dat door iedereen gedragen wordt. Wat er gaat komen moet geen splijtzwam worden.” Kuppens: “Nu lijkt de sociale cohesie juist af te brokkelen, dat vinden wij als college niet verstandig.”

Tijdens het begeleidingstraject dat deze week is gestart, zijn volgens Lemmen ook nieuwe ideeën welkom die ervoor zorgen dat de plannen meer draagvlak krijgen bij de gehele Dorpleinse gemeenschap.”
Kuppens vult aan: “We gooien nu niet alles overboord, maar we willen de mensen ook wat ruimte geven. Het definitieve plan moet namelijk nog worden getekend.”
Lemmen verwacht dat het traject halverwege oktober afgerond zal zijn, waarna de uitkomsten aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Het is aan de raad om vervolgens te bepalen wat er met de uitkomsten gaat gebeuren.

Onder meer dorpsplatform Dorplein Uniek en de commissie ‘heroverweging besluitvorming De Schakel’ hebben eerder dit jaar aan het college voorgesteld om een dorpsbrede enquête over De Schakel te houden. Dit voorstel wordt door het college van de hand gewezen. “We weten namelijk niet op basis van welke informatie mensen de enquête zullen invullen”, aldus Kuppens.

Powered by Blog Grabber