Vergadering Dorpsraad Zurrik

SOERENDONK – Dit overleg start met een presentatie van plannen door een aantal initiatiefnemers voor een windmolenpark langs de A2.Vergadering Dorpsraad Zurrik

25-03-2019 14:27 – Ingezonden door Redactie

SOERENDONK – Dit overleg start met een presentatie van plannen door een aantal initiatiefnemers voor een windmolenpark langs de A2. Daarnaast bespreken we de stand van zaken nu de gemeente heeft besloten om aanwonenden van Damenweg en Beekstraat binnenkort uit te nodigen om van gedachten te wisselen over de herinrichting van deze wegen. Als je hierover meer wilt weten en/of mee wilt praten dan ben je van harte welkom bij de vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik op woensdag 27 maart tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de van Schaiklaan 1 te Soerendonk. Alle inwoners van Zurrik zijn van harte uitgenodigd. Want: Zurrik: “dá make we same !” Kijk voor nadere informatie ook op de website van stichting Dorpsraad Zurrik: www.dorpsraadzurrik.nl

Powered by Blog Grabber