Vraag de mantelzorgwaardering 2018 aan!

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. De gemeente Cranendonck  heeft veel waardering voor het werk dat zij doen. Vanaf nu kunnen mantelzorgers de mantelzorgwaardering van de gemeente Cranendonck aanvragen. Deze is bedoeld om mantelzorgers erkenning te geven voor het goede werk…Vraag de mantelzorgwaardering 2018 aan!

06-12-2018 12:13 – Ingezonden door Redactie

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. De gemeente Cranendonck  heeft veel waardering voor het werk dat zij doen. Vanaf nu kunnen mantelzorgers de mantelzorgwaardering van de gemeente Cranendonck aanvragen. Deze is bedoeld om mantelzorgers erkenning te geven voor het goede werk dat ze verrichten.
De waardering bestaat uit een aantal VVV-cadeaubonnen. Zo kan iedereen zelf iets leuks uitzoeken. Het aantal bonnen is afhankelijk van de omvang van de zorgtaken. De mantelzorgwaardering is bedoeld voor iedereen die langer dan drie maanden en meer dan zes uur per week, onbetaald zorg en/of ondersteuning geeft aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. De regeling geldt ook voor jonge mantelzorgers, tussen 8 en 21 jaar, die thuis wonen met een chronisch zieke of gehandicapte ouder, broertje of zusje en regelmatig zorgtaken overnemen. Alle mantelzorgers die geregistreerd zijn bij het Steunpunt Mantelzorg Cranendonck krijgen automatisch een brief. Bent u nog niet geregistreerd als mantelzorger en/of heeft u de mantelzorgwaardering nog niet aangevraagd? Ga dan naar www.goedbezigcranendonck.nu waar u online een formulier voor de mantelzorgwaardering kunt aanvragen. Het formulier met een antwoordenvelop wordt u toegestuurd. Mantelzorgwaardering kan óók worden aangevraagd door degene die zorg ontvangt of zijn of haar naaste. Aanvragen kan tot 15 december 2018! Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning of wilt u zich nog aanmelden? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Cranendonck. Stuur een e-mail naar franktoonen@cordaadwelzijn.nl of bel het Steunpunt via telefoonnummer 0031 6-39844550.

Powered by Blog Grabber