Waterschap De Dommel trekt onttrekkingsverboden in

Sinds donderdag 12 december mag er weer water uit beken en sloten worden gehaald. Waterschap De Dommel trekt het verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater. Vanwege de extreme droogte was dit verbod lange tijd van kracht. Uitzondering zijn de inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk ten noordoosten…Waterschap De Dommel trekt onttrekkingsverboden in

26-12-2018 12:30 – Ingezonden door Redactie

Sinds donderdag 12 december mag er weer water uit beken en sloten worden gehaald. Waterschap De Dommel trekt het verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater.
Vanwege de extreme droogte was dit verbod lange tijd van kracht.
Uitzondering zijn de inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk ten noordoosten van Son. Hier is een permanent onttrekkingsverbod van kracht.

De recente regenval heeft een positief effect op het water in gebied van Waterschap De Dommel. De hoeveelheid stromend water is toegenomen. Omdat het groeiseizoen voorbij is, neemt de kans op problemen met de waterkwaliteit door wateronttrekking af. Daarom heeft De Dommel besloten het verbod op te heffen.

Droogte nog niet voorbij
Het intrekken van het onttrekkingsverbod betekent niet dat de droogte voorbij is. De grondwaterstanden zijn nog laag en in veel vennen en kleinere watergangen  staat nog altijd geen water. Om deze tekorten te verhelpen moet het langdurig regenen.

Actuele kaart met onttrekkingsverboden
Het waterschap maakt de onttrekkingsverboden (en het intrekken daarvan) bekend via www.dommel.nl/bekendmakingen. Kijk voor de actuele situatie rond de onttrekkingsverboden: http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod. Daar staat een actuele kaart met de gebieden waarvoor onttrekkingsverboden zijn ingesteld.

Powered by Blog Grabber