“We willen alle lezers van HAC Weekblad het beste wensen voor 2019”

Naar jaarlijkse gewoonte laten we de burgemeesters uit ons verspreidingsgebied het nieuwe jaar aftrappen. Zij kijken samen met HAC Weekblad terug op 2018 en ze lichten alvast een tipje van de sluier op…“We willen alle lezers van HAC Weekblad het beste wensen voor 2019”

06-01-2019 13:52 – Ingezonden door Redactie

Naar jaarlijkse gewoonte laten we de burgemeesters uit ons verspreidingsgebied het nieuwe jaar aftrappen. Zij kijken samen met HAC Weekblad terug op 2018 en ze lichten alvast een tipje van de sluier op voor het nieuwe jaar. Dit jaar een speciale editie, we mogen namelijk drie kersverse burgemeesters aan het woord laten want in alle gemeenten staat er een nieuwe burgervader aan het roer.

Op 20 november 2018 werd Roland van Kessel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Cranendonck. “Ik ben erg warm ontvangen in Cranendonck,” vertelt Roland. “Zowel bij de installatie als daarna ben ik hartelijk welkom geheten. Erg leuk vond ik de rondtoer doorheen de gemeente en de kennismaking met de verschillende projecten die hier leven in de gemeenschap. Dit ga ik bij de start van het nieuwe jaar zeker verderzetten. We gaan een volledige dag uittrekken om zo bezoeken te brengen aan onder andere de scholen en de verschillende verenigingen. Een ideale manier om kennis te maken met elkaar!”

Neerpelt en Overpelt gaan sinds 1 januari 2019 door het leven als Pelt. Een nieuwe fusiegemeente (met bijna 33.000 inwoners), een nieuw bestuur en dus ook een nieuwe burgemeester! Frank Smeets, die van 1993 tot 2000 al burgemeester was van de gemeente Neerpelt, draagt nu de burgemeesterssjerp van Pelt.  Tijdens de voorbereidende plannen naar de fusie toe, nam hij de rol van fusiecoördinator op zich en daar blikt Frank positief op terug. “Bij de lancering van ‘Pelt’ was ik aangenaam verrast. Alle mensen gingen meteen mee in het idee. Noch de gemeentebesturen, noch de inwoners hebben tegenwind gegeven, zodat de baan openlag om op een positieve manier de voorbereidingen tot Pelt in gang te zetten. Ik voelde het afgelopen jaar toch wel enige druk op mijn schouders, want de fusie moest natuurlijk wel van start kunnen gaan op een degelijke basis.  Zowel administratief als organisatorisch moest er veel gebeuren om van twee één te maken, maar ik sta er nu helemaal klaar voor!”

Wanneer Rik Rijcken, burgemeester van Hamont-Achel, terugblikt op 2018 doet hij dat met een lach. “Ik denk dan aan het moment waarop de coalitie Pro Hamont-Achel / N-VA gesloten werd na de uitslag van de verkiezingen in oktober. Dit ging gepaard met zoveel enthousiasme en emoties, dat dit toch wel een hoogtepunt genoemd mag worden. En ook de eedaflegging bij gouverneur Reynders was een erg mooie aangelegenheid. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder andere mijn familie en we hebben toen ook met een fijn gevoel teruggedacht aan mijn overleden vader, die ook burgemeester van onze stad is geweest eind jaren 60 en begin jaren 70.” Maar Rik vertelt verder: “Ook heel leuk in 2018 vond ik het samenhorigheidsgevoel tijdens het WK voetbal.  Het is fantastisch om te zien hoe iedereen samen kwam om te supporteren voor ons Belgisch elftal. Ik kan erg van genieten van zo’n groepsgevoel! Daarom zijn mijn vrouw en ik ook betrokken bij heel wat verenigingen in de gemeente.”

In 2019 staat er dus heel wat te gebeuren in de drie gemeenten. We kijken samen alvast even vooruit. “Voor Pelt zal in 2019 de nadruk liggen op het volledig op punt zetten van de fusie. Voorop staat het afstemmen van alle mogelijke gemeentelijke zaken, zodat we duidelijk kunnen scheppen voor de inwoners, verengingen, ondernemers,… kortom alle partijen die betrokken zijn bij de fusie. Dit staat zeker de eerste maanden op de planning, daarna gaan we ons toeleggen op het meerjarenplan 2020-2025. Dit moet op 1 januari 2020 uitgewerkt zijn. Belangrijk hierbij is dat we, net als bij de voorbereiding tot de fusie, de inwoners hierbij betrekken, Daarom zal er een participatieproject op poten gezet worden waarbij duidelijk moet worden waar de prioriteiten liggen van onze inwoners. Zo kunnen we samen de nieuwe gemeente vormgeven. Deze fusie geeft ons bovendien de kans om het bestuur over een frisse, nieuwe boeg te gooien, waarbij we uit beide gemeentebesturen het beste kunnen halen en behouden.”

Burgerparticipatie zal ook in de gemeente Cranendonck een grote rol spelen. “De betrokkenheid van de inwoners is namelijk erg belangrijk voor alle andere thema’s die aan bod komen,” legt Roland uit. “Daarom zullen er in 2019 verschillende inspiratiemomenten georganiseerd worden, ook met andere gemeentebesturen zoals die van Peel en Maas waar ik voorheen burgemeester was. Het is belangrijk dat we leren van elkaar en zo kennis en ervaring kunnen opdoen van elkaar. Dit gaat een positief effect creëren voor de diverse dorpsplatformen. De volgende stap is dan onderzoeken hoe wij, als gemeentebestuur, hierin kunnen ondersteunen.”

Voor Hamont-Achel zal 2019 een jaar van aftoetsen zijn, waar de nadruk gelegd zal worden op inspraak en informatie naar de inwoners toe. “We willen op alle domeinen een open bestuur voeren. Daarnaast gaan we extra aandacht besteden aan ruimtelijke ordening, toerisme en veiligheid op onder andere het gebied van verkeer en drugs. Bij nieuwe projecten staat duidelijke communicatie met alle betrokken partijen voorop zodat we nieuwe ideeën en suggesties kunnen implementeren in de uitwerking van de plannen.”

Een nieuw jaar wordt traditioneel gestart met enkele goede voornemens. Roland van Kessel: “Ik doe eigenlijk niet mee aan deze traditie,” lacht hij. “Ik ben zoals ik ben en natuurlijk probeer ik steeds het beste van mezelf boven te halen, op alle vlakken. Als ik kijk naar een van mijn persoonlijke doelen komend jaar is het toch wel om de omschakeling van Kessel naar Cranendonck zo vlot mogelijk te laten verlopen voor mijn gezin. 2018 was namelijk een jaar van verandering voor mij, maar ook voor mijn vrouw en twee zonen.”

Rik Rijcken wil in 2019 vooral blijven genieten van alle dingen die hij graag doet. “Mijn vrouw en ik zijn erg betrokken in het lokale verengingsleven en dat willen we graag zo houden. Daarnaast zal het voor mij belangrijk zijn om het evenwicht tussen mijn werk en mijn gezin te behouden, wat een heuse uitdaging zal zijn met alle taken die me als kersverse burgemeester te wachten staan.”

En Frank Smeets wil graag ook in het nieuwe jaar blijven genieten van de kleine dingen in ’t leven. “En uiteraard hoop ik op een goede samenwerking met mijn collega’s van Hamont-Achel en Cranendonck!”

Alle burgemeesters willen graag samen met hun inwoners klinken op het nieuwe jaar. Op 6 januari staat de allereerste nieuwjaarsborrel van Pelt op het programma. Die gaat door in de sporthal van het Dommelhof van 10.30 uur tot 12.30 uur. In Cranendonck worden alle inwoners uitgenodigd op 11 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Smeltkroes te Maarheeze. De ideale kans om ook de nieuwe burgemeester (beter) te leren kennen. En burgemeester Rik Rijcken nodigt iedereen uit op 13 januari van 11.00 uur tot 13.00 uur in het park aan het Simonshuis te Achel.

“Ten slotte willen we alle lezers van HAC Weekblad het beste wensen voor 2019. Een goede gezondheid staat voorop, en natuurlijk ook veel geluk en alle goeds in het nieuwe jaar!” aldus de drie burgemeesters.

Powered by Blog Grabber