Wensbomen in Maarheeze

Net zoals vorig jaar komen er weer wensbomen in Maarheeze. Daarin kan iedereen, oud en jong, groot of klein, zijn of haar wens in (laten)hangen.Wensbomen in Maarheeze

11-12-2018 10:14 – Ingezonden door Redactie

Net zoals vorig jaar komen er weer wensbomen in Maarheeze. Daarin kan iedereen, oud en jong, groot of klein, zijn of haar wens in (laten)hangen. Samen met de sociaal makelaar gaat de werkgroep proberen zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan. De wensen moeten echter wel realiseerbaar zijn en binnen het budget passen. Hoe groot het budget is zal afhangen van de gulle gaven van de Maarheezer bevolking. Bij nagenoeg alle winkeliers en andere ondernemers, herkenbaar aan de poster met het logo van de wensboom, in Maarheeze vindt u een potje waarin u uw bijdrage kunt deponeren. En natuurlijk kan het ook via de bank: op rekeningnummer NL06RABO0142618756 t.n.v. Stichting Project Organisatie Sociaal Netwerk Cranendonck onder vermelding van “Wensboom”. Dit jaar komen er wensbomen in Marishof en Onze School, maar ook in Brede School de Muzenberg en in het Medisch Centrum aan de Kijkakkers.  Vanaf 6 december worden de bomen en de potjes geplaatst. Op 8 januari 2019 worden ze weer weggehaald en kan de werkgroep aan de slag. Wensen worden geïnventariseerd en op haalbaarheid beoordeeld. De gelukkigen wier wens wordt gerealiseerd, krijgen daarna bericht.

Powered by Blog Grabber