Wintermulderdag 2019 op de Napoleonsmolen

Afgelopen zaterdag 26 januari stond de inrijpoort van de Hamonter windmolen wagenwijd open. Alle molenaars van Noord-Limburg waren uitgenodigd voor de jaarlijkse winterbijeenkomst van de wind- en watermolenaars…Wintermulderdag 2019 op de Napoleonsmolen

02-02-2019 13:47 – Ingezonden door Evert Meijs – Foto Evert Meijs

Afgelopen zaterdag 26 januari stond de inrijpoort van de Hamonter windmolen wagenwijd open. Alle molenaars van Noord-Limburg waren uitgenodigd voor de jaarlijkse winterbijeenkomst van de wind- en watermolenaars in de regio. Ook het gemeentebestuur gaf gehoor aan de uitnodiging.

Om 15.00 uur was de molen opgezeild; de vier wieken waren voorzien van hun donkerbruine doeken, om op die manier extra wind te vangen. Burgemeester Rijcken was één van de eerste bezoekers en korte tijd later arriveerden de molenvrienden en de rest van het gemeentebestuur. Terwijl de wieken lustig draaiden en er olie werd geslagen uit oliehoudende zaden, ontstond een aangename sfeer op de zo sombere en troosteloze zaterdagmiddag.

Eerste burger
Even later werd iedereen namens de vier molenaars en de drie cursisten verwelkomd en werd de hoop uitgesproken op een fijne en leerzame middag.

Daarna nam burgemeester Rik Rijcken het woord. “De stad is fier op zijn molen en op de molenaars, die dit bouwwerk een warm hart toedragen.” aldus de eerste burger, die de tijd memoreerde dat hij als kwajongen speelde bij de molen en vanuit het klaslokaal de gigant vaak had gadegeslagen. Daarna kon iedereen aansluiten bij een rondleiding door de Napoleon, waarbij zelfs tot in de kapzolder vakkundige uitleg werd gegeven. Intussen bleven enkele molenaars beneden, en vergaapten zich aan het olieslaan.

Soep en vlaai
Een uur later werd bijgaande groepsfoto gemaakt en vervolgens trok het gezelschap naar Cafetaria De Burg. Daar stonden de tafels gedekt en de vrouwen van de molenaars hadden gezorgd voor overheerlijke erwtensoep met worst. Nadien werd overgeschakeld op koffie en vlaai en natuurlijk mocht een geestrijk drankje niet ontbreken. Intussen werd het laatste molennieuws besproken en werd vooruit gekeken naar de molenactiviteiten van het nieuwe kalenderjaar. Tegen zeven uur vertrok de laatste molenaar en konden de Hamontse mulders terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

Powered by Blog Grabber